KIK suunas keskkonnaprojektidesse 216 miljonit krooni


BNS 11.07.2007

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) teatas, et maksab keskkonnaprogrammi tänavuse aasta teises taotlusvoorus kokku 457 taotlusele toetustena välja 215,8 miljonit krooni.

Kokku esitati teise taotlusvooru 664 taotlust, mille maht oli enam kui 547 miljonit krooni.

Suuremad toetussummad läksid jätkuvalt veekaitse ja jäätmekäitluse valdkonda, vastavalt 87,7 ja 34,6 miljonit krooni.

KIK-i programmispetsialisti Angelika Verši sõnul on programmide lõikes projektide arvult eesotsas keskkonnateadlikkuse programm 164 rahuldatud taotluse ja looduskaitse programm 100 rahuldatud taotlusega.

KIK-i keskkonnaprogrammist toetatakse veekaitse, jäätmemajanduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalavarude, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte. Keskkonnaprogrammiga toetusteks makstav raha võetakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summadest.

Kokku jagab nõukogu toetusi keskkonnaprogrammist kolm korda aastas. Selle aasta järgmise, kolmanda vooru taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuli 2007.

Kõikide programmide kolmanda vooru maakondlikud projektitaotlused tuleb taotlejal esitada KIK-i maakondlikesse esindustesse. Informatsiooni esinduste kohta leiab KIK-i koduleheküljelt.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ülesandeks on keskkonnakasutusest laekuva raha suunamine keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid.