Tallinna jalgrattateedevõrk laieneb


Pressiteade 11.07.2007

Muuga tee äärde rajati kergliiklustee, mis võimaldab nüüd jalgrattaga sõita Muuga aedlinnast otse Tallinna keskmesse.

2005. aastal ehitati Pärnamäe tee äärde kergliiklustee Narva mnt ja Randvere tee vahelises lõigus, tänavu jätkati samas piirkonnas Muuga tee äärse kergliiklustee rajamist. Valminud 1,1 km pikkune tee võimaldab sõita jalgrattaga Muuga aedlinnast Tallinna kesklinna,
algrattatee pind on 4500 m2.

Tööde mahus rajati 4 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, paigaldati valgustus ning tähistati jalakäijate ülekäigukohad. Projekteerija oli AS K-Projekt, ehitas AS KPK Teedeehitus. Jalgrattatee maksumuseks kujunes 4,6 miljonit krooni. Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul on 2007. aastal rattateede ehituseks ette nähtud 20 miljonit krooni.

"Projekteerimist ootavad Iru Hooldekodu juurde viiv kergliiklustee ning Paljassaare ja Sõstramäe tänava kergliiklustee," ütles abilinnapea. "Nõmme vanale raudteetammile rajatavat jalgrattateed hakatakse ehitama kohe, kui saadakse ehitus -luba."