Selgub Pärnu Pikk tänav 12 kõrghoone rajamiseks korraldatud arhitektuurikonkursi võitjatöö


Pressiteade 11.07.2007

Homme kl 16.30 selgub Pärnu Linnavalitsuses Pärnus, Pikk tänav 12 kõrghoone rajamiseks korraldatud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitjatöö.

Esitatud viiest tööst valib võitja arhitektuurikonkursi läbiviimiseks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Jüri Okas, Rein Murula ja Ignar Fjuk, ajaloolane Mart Kalm, linnaarhitekt Karri Tiigisoon, Pärnu linnapea Mart Viisitamm ning töö tellijad - komisjoni esimees Elmar Lepp ja Tanel Menning.

Pärnu esimese kõrghoone aadressil Pikk 12 rajamise algatamise kiitis heaks Pärnu Linnavolikogu 2001.aastal. Linnavalitsus võttis Pikk 12 kinnistu detailplaneeringu projekti vastu 21. 04. 2003.a ning projekt läbis avaliku arutelu. Planeeringuga näehakse ette 25-korruselise hoone ehitus.

Arhitektuurikonkurss korraldati koostöös Pärnu Linnavalitsuse, Eesti Arhitektide Liitu kuuluvate arhitektidega ning arendajatega.