Tallinn müüb skandaalsed Pika tänava majad


Äripäev 11.07.2007

Tallinn müüb 53,5 miljoni krooni eest pikka aega vaidluse all olnud Pika tänava majad Elmar Sepa sõbra Vahur Reimetsa osalusega osaühingule Konga Invest, mis lõpetab nende hoonete taastamise ümber aastaid kestnud punnseisu.

Tallinna linnavolikogu otsustas jaanipäeva eel müüa Pikk 29/Lai 24 kinnistu ja Pikk 33 moodustatava kinnistu, eelnevalt läbis eelnõu ka Elmar Sepa juhitava linnamajanduskomisjoni.

"Kui pole tegemist superosava pettusega, siis saab Tallinn juurde väärtuse," oli liikumise Kodulinn eestvedaja, linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi müügitehingut kommenteerides positiivne.

Tema sõnul on nende Pika tänava majade näol tegemist vanalinna pärlitega ning oli erakordne, et lepingusse õnnestus sisse suruda avaliku linnaruumi säilimise nõue.

Nimelt kohustub Konga Invest hoone rekonstrueerimisel säilitama linnarahvale ligipääsu keldrikorrusele, esimesele korrusele ning trepikodadesse.

Konga Investi esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasik märkis, et linn tegi hea tehingu ning suuresti oligi see Tiina Mägi teene.

Kaasiku sõnul korterite ehitus majadesse on välistatud ning "kui õnnestub hotell teha, oleksime omadega mäel". Ebaselge on plaan veel seetõttu, et muinsuskaitse nõudmised on väga ranged.

Kuuldusi, et ta on pakkunud maju juba edasimüügiks, nimetab Kaasik jamaks.

Linnavalitsus tellis selle aasta maikuu alguses aktsiaseltsilt Rime Kinnisvara Pika tänava majade turuväärtuse eksperthinnangu, mille järgi oli vara maksumus kokku 62,15 miljonit krooni.

Tallinna elamumajandusamet tellis omakorda turuväärtuse hindamise aktsiaseltsilt Arco Vara Kinnisvarabüroo. Maikuu lõpu seisuga oli nende ekspertarvamuse kohaselt kahe objekti maksumus 39 miljonit krooni.

Volikogule esitatud seletuskirja järgi ei arvesta aga kumbki linnavalitsuse tellitud ekspertarvamustest asjaoluga, et Pikk 33 on kinnistamata ning pooleli on Pikk 29/Lai 24 asuva korteri number viis erastamise vaidlus. Samuti paiknevad naabermaja Pikk 29a kaks vallasasjadena erastatud korterit osaliselt Pikk 29/ Lai 24 kinnistul.

Linna ja Konga Investi vahel peetud läbirääkimiste käigus oli arutluse all ka selline variant, et linn vahetab Pika tänava majad Kopli 81 kinnistu vastu. Anti ju hooned 1999. aastal osaühingule Konga Invest elamispindade väljaehitamiseks.

"Elu on näidanud, et sellised tehingud võivad olla kontrollimatud," kommenteeris Mägi, miks tema vahetuse vastu oli.

Taust

  • Majade saatus on vindunud seitse aastat 1999. aasta novembris sõlmis Tallinna kesklinna valitsus Vahur Reimetsa firmadega Konga Invest ning Urban Invest eluruumide väljaehitamiseks lepingu, mille järgi taastatakse Pikk 29/Lai 24 ja Pikk 33 hooned ning antakse Tallinna linnale 1601 ruutmeetrit heakorrastatud elamispinda.
  • 2000. aasta septembris teatas vahepeal Elmar Sepa asemel kesklinna vanemaks saanud Siim-Valmar Kiisler, et taastamisleping on õigustühine.
  • 2006. aasta augustis pöördus OÜ Konga Invest Tallinna linnavalitsuse poole taastamislepingust tuleneva vaidluse lahendamise taotlusega, tehes ettepaneku vahetada Pikk 29/Lai 24 ja Pikk 33 kinnistud 1601 ruutmeetri heakorrastatud elamispinna vastu ehk anda vastutasuna Tallinna linna omandisse Kopli 81 asuv kinnistu.
  • 21. juunil 2007. aastal otsustas Tallinna volikogu müüa Pikk 29/ Lai 24 kinnistu ja Pikk 33 moodustatava kinnistu 53,5 miljoni krooni eest OÜ-le Konga Invest.

OÜ Konga Invest:

  • Juhatuse liige Gela Karlõšev
  • Osanikud OÜ Altor Kinnisvara ja OÜ Hastings

OÜ Altor Kinnisvara kuulub Vahur Reimetsale.

OÜ Hastings omanikud on Gela Karlõšev, Aleksei Karlõšev ning Jelena Rostovskaja.

Mis on mis

Ruutmeetreid rohkem kui 2000

  • Pikk 33 asuvad elu- ja mitteeluruumid pindalaga 1033,5 ruutmeetrit.
  • Pikk 29/Lai 24 asuvad elu- ja mitteeluruumid pindalaga 1006,8 ruutmeetrit.

Allikas: Tallinna linnavolikogu 21. juuni 2007. aasta otsus nr 182