Tartu vähendas Ringtee silla planeeringu lähtenõudeid


BNS 10.07.2007

Tartu linnavalitsus vähendas Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu lähteseisukohtade nõudeid, kuna riigihankele laekunud pakkumine oli liiga kallis.

Tartu lükkas mullu välja kuulutatud Ringtee silla detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise riigihankele laekunud pakkumise tagasi, sest eelarves polnud selleks piisavalt raha, teatas linnavalitsus.

Planeeringu muutmisega vähendatakse tee ja silla tehnilise osa lähteseisukohtade nõudeid, planeeringualasse jäävatele kinnistutele ei määrata hoonestusõigust ega kaasata planeeringu koostamisse sildade projekteerimise spetsialisti, märkis linnavalitsus.

Linn kuulutab Ringtee silla ja selle juurdepääsuteede detailplaneeringu koostamiseks välja uue riigihanke.

Anne elamurajooni ja Ropka tööstuspiirkonda ühendav hinnanguliselt miljardilise maksumusega Ringtee sild on kavas ehitada Euroopa abiraha toel.

Praeguse ajakava kohaselt peaks silla eelprojekt valmima 2009. aastal, põhiprojekt 2010. aastal ja ehitus võiks alata 2011. aastal.