Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis algab õnnelike lehmade lauda ehitus


Pressiteade 10.07.2007

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli uut ligi 30 miljonit maksvat õppelauda kompleksi hakkab ehitama AS PAIDE MEK, kes võitis korraldatud riigihanke.

Niinimetatult õnnelike lehmade lauda ehitus -tööd algavad 16. juulist 2007 aastal ja lõpevad 30.aprillil 2008. Laut on kavandatud 70 lüpsilehmale, 20 kinnislehmale ja noorkarjale.

Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse üks osa praegu käigus olevast õppelaudast ja juurde ehitatakse kaasaja keskkonnanõuetele vastav vedelsõnnikuhoidla. Uus õppelaut ehitatakse vabapidamise laudana, milles on võimalik õpetada erinevaid lüpsitehnoloogiad alates torusselüpsist lõpetades lüpsirobotiga.

Lisaks lüpsiseadmetele sisustakse laudas tänapäevanõuetele vastavalt kogu söödakäitlemise ja sõnniku ärastamise pool. Laut saab ka tasemele vastavad olmeruumid ja õppeklassi.

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool tegutseb 1924 aastast. Kool on piirkonna juhtivaid põllumajanduskoole, kus saab õppida põllumajanduslikku tootmist, mehhaniseerimist ja hobusekasvatust. Lisaks põllumajanduse valdkonnale õpetatakse ka autotehnikat, kodumajandust, väikeettevõtlust ja ärikorrladust.