AS Tallinna Vesi paigaldab klientidele tasuta uut tüüpi veearvestid


Pressiteade 10.07.2007

AS Tallinna Vesi alustab pilootprojektiga, mille käigus paigaldatakse lõpptarbijatele 360 uut tüüpi veearvestit. Uute arvestite peamiseks eeliseks on kasutajasõbralikkus ja mugavus. Uue arvesti saamiseks tuleks ühendust võtta AS Tallinna Vesi klienditeenindusega telefonil 6262 200, misjärel taotlus registreeritakse ning lepitakse kokku sobiv aeg. Veearvesti vahetamine on tarbija jaoks tasuta.

"Paljud inimesed on paigaldanud arvestid valamukappidesse ja teistesse raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, mistõttu võib näitude lugemine üsna ebamugav olla. Praegustel arvestitel peavad näidud olema ühes kindlas asendis ülespoole suunatuna. Uute arvestite paigaldamisel ei ole enam oluline, et näidikud oleksid ülespoole suunatud. Oluline on see, kuidas kliendil kõige mugavam näite lugeda on", selgitas AS-i Tallinna Vesi veemõõdu juht Aaro Meriniit.

Esmane pilootprojekt näeb ette 360 arvesti vahetamist ning kahe aastase perioodi järel nende ülekontrollimist ning taatlemist.

"Meie eesmärgiks on saada ülevaade uute arvestite töökindlusest ja täpsusest. Juhul kui kõik sujub plaanipäraselt ning tõrkeid ei esine, saame täielikult üle minna uut tüüpi arvestitele", lisas Meriniit.

AS Tallina Vesi on oma klientidele paigaldanud kokku üle 19 000 veearvesti.

Senised testimistulemused on näidanud, et Tallinna tingimustes töötavad kõige paremini C täpsusklassi ühejoa veearvestid - nende tööiga on pikem ning nad mõõdavad täpsemalt.

Ettevõtte eesmärgiks on lähema 4-5 aasta jooksul täielikult üle minna uut tüüpi arvestitele. Sellega peaks vähenema klientide pretensioonide arv ja kasvama kliendirahulolu.