Maasoojus - Euroopa tulevik


Pressiteade 09.07.2007

Maasoojus võib tulevikus olla üks peamisi soojus- ja jahutusvajaduse tagajaid Euroopas!

Energiapoliitika ja kliima kaitse olid peamised teemad selle aasta märtsikuus Brüsselis toimunud EÜ Nõukogu kevadistungil, kui EÜ riigipead ja valitsusjuhid otsustasid seada eesmärgiks saavutada 2020.aastaks taastuvate energiaallikate osaks 20%. Sealhulgas maasoojus muutub eeldatavalt tulevikus Euroopas üheks kõige huvipakkuvamaks taastuva energia allikaks, mida saab kasutada kas otse või soojuspumpade abil kütte ja jahutuse otstarbeks.

Teema oli arutusel hiljuti toimunud Euroopa Geotermaalenergia Kongressil 2007. ja EGEC (Euroopa Geotermaalse Energia Komitee) Äriseminail. Selle ala asjatundjad arutasid geotermaalse energia probleeme ja .teid, kuidas suurendada geotermaalse energia osa energiaturul ning saavutada tegevusplaanis seatud eesmärke.

Praegu toodetakse geotermaalse energia baasil Euroopas soojust ning külma suurusjärgus 2,4 Mtoe (milj. tonni õliekvivalenti). EGEC arvates kasvab see number 4 Mtoe-ni 2010 aastaks ja 8 Mtoe 2020. aastaks. Et neid numbreid saavutada, tuleb arendada infrastruktuuri, kohendada seadusandlust ja regulatsioone, teha kulutusi arendusuuringutele, inimeste väljaõppeks, investeeringutele ja inimeste teavitamisele. Oluline on täiustada koostööd erinevate huvigruppide vahel.

Eestis on viimastel aastatel soojuspumbad leidnud üha laiemat rakendust. Eesti Soojuspumba Ühingu poolt kogutud andmete järgi küündis 2006. aastal paigaldatud maasoojuspumpade arv 750-ni ja üldarv koos muud tüüpi soojuspumpadega 2400-ni. Kasv on olnud muljetavaldav - üle 200% aastas! Soojuslik võimsus on kokku umbes 18 MW ja soojustoodang 50 GWh.

Miks on soojuspumbad muutumas järjest populaarsemaks? Põhjused on seotud energiasituatsiooniga ja keskkonnahoiuga: kuna energiaallikad, nagu tavalised kütused, on muutunud järjest kallimaks ning nende kättesaadavus järjest küsitavamaks, siis, vaatamata mõnevõrra suurematele alginvesteeringutele, pakub soojuspump rohkem kindlust ja annab energia ning käitluskulude kokkuhoidu. Hea lahendusega soojuspumbaga süsteemi puhul saab soojust toota isegi üle 4 korra rohkem, kui tarbitakse elektrienergiat. Samuti on oluliselt kasvanud soojuspumpade töökindlus, võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Eestis on praegu üle 15 firma, kes pakuvad mitmesugust tüüpi soojuspumpasid. On näiteid õnnestunud lahendustest ja ka vähem õnnestunutest. GR projekt on seadnud eesmärgiks analüüsida olukorda erinevates EÜ maades, selgitada probleeme ja lahendusvõimalusi, levitada kasulikku infot, et edaspidi oleks võimalikult rohkem majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt efektiivseid lahendusi. Huvilistel on võimalus tutvuda GR projektiga ja saada infot rahvusvahelisel veebilehel: http://www.groundreach.eu/