Projekteerijad on vastu Tallinna Vee konsultatsioonitasule


BNS 09.07.2007

Eesti Projektbüroode Liit (EPBL) avaldab esmaspäevases märgukirjas protesti AS-i Tallinna Vesi uue hinnakirja vastu, mis kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerijatele konsultatsioonitasu.

EPBL-i teate kohaselt loeb AS Tallinna Vesi 1. juunil jõustunud hinnakirjas konsultatsiooniks tehniliste tingimuste kooskõlastust või projekti täiendusvajaduste lahtiseletamist.

Projekteerijate liidu teatel on selliste konsultatsioonide näol tegu aga müügieelsete läbirääkimistega AS-i Tallinna Vesi ja potentsiaalse kliendi vahel, mida vahendab projekteerija. Liidu hinnangul on heaks äripraktikaks, et sellise kauba tutvustamise ja nõuannete jagamise eest tasu ei võeta. Ühtlasi pole projekteerijatele teadaolevalt ükski teine ettevõtja kehtestanud hinda müügieelsete läbirääkimiste teenustele.

Tallinna linnavalitsuse hinnangul vastuolu puudub, kuna konsultatsioonide näol pole tegu müügieelsete läbirääkimiste vaid liituja sooviga osaleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamises, kus liituja arendajaks on projekteerija.

EPBL soovib märgukrijas, et Tallinna linnavalitsus algataks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonialaste määruste ja eeskirjade muutmise selliselt, et Tallinna Vesi oleks kohustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavatel aladel ehitama välja oma võrgud liituja krundi piirini. Krundi piirist edasi peab toimetama juba liituja, kusjuures siis on tegemist ikkagi Tallinna Vesi poolt kauba müügiga.