Lang: Viru vanglast saab Eesti moodsaim kinnipidamisasutus


BNS 09.07.2007

Justiitsminister Rein Langi kinnitusel kulgeb Viru vangla ehitus plaanipäraselt ning vanglast saab Eesti moodsaim kinnipidamisasutus.

"Kui vangla tuleval aastal oma uksed avab, on meil võimalik kaotada tuhatkond kohta vanglabarakkides, mis on juba selgelt ajale jalgu jäänud ega aita kuidagi kaasa kinnipeetavate tagasitoomisele ühiskonda," ütles esmaspäeval vangla ehitamisega tutvunud Lang.

Riigi Kinnisvara AS-i juhtimisel alustati Viru vangla ehitustööde ettevalmistust Jõhvis 2005. aastal.

Möödunud aasta 18. septembril pandi paika Viru vangla nurgakivi ning tänavu 6. juunil peeti vangla sarikapidu, millega tähistati vanglakompleksi maksimaalse kõrguse saavutamist.

Vangla valmib tuleva aasta märtsis.

Viru vangla on kavandatud 1000-kohalise kinnise vanglana, mille juurde kuulub ka 75-kohaline avavangla ja 150-kohaline arestimaja, lisaks kool, sotsiaaltöö ruumid, kirik ja töökojad.

Vangla territooriumile kerkib kokku 14 hoonet ja hooneid ühendav galerii.

Koos ümbritseva alaga võtab vangla enda alla 160.459 ruutmeetrit ning seda hakatakse valvama peamiselt vanglapiiretele paigutatava elektroonilise valve abil.

Vanglahoonete alune pind on 18.781 ruutmeetrit.

Kinnipidamisasutus toob Ida-Virumaale ühtekokku 340 uut töökohta.