Koostöös teadlastega tehti innovatsioon kinnisvarturul


Äripäev 09.07.2007

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi juurde koondunud teadlaste ja ettevõtjate algatusrühm on jõudmas trendiloova tulemuseni Eesti kinnisvaraturul - Tallinna rajatava korterelamu kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteem ning valgustus- ja turvasüsteemid on integreeritud.

Elaniku jaoks tähendab see kasutusmugavuse kasvu, olulist energiasäästu ning väiksemaid halduskulusid.

Teatud kombineeritud lahendusi on varem kasutatud luksuslikumates eramajades ja kõrgema klassi büroohoonetes, kuid nii terviklikku erinevate süsteemide integreeritust pole siiani suudetud välja töötada.

"Juurdeveo tn 19 kortermajasse paigaldatav süsteem Tark Kodu on esimene terviklahendus, kus kõik kodu ja ka ühistuga suhtlemiseks vajalikud toimingud saab omanik teha korterisse paigaldatava puutetundliku ekraani abil või ka internetis kaugjuhtimise teel," selgitas projekti arendaja Landscape Investi projektijuht Märt Mathisen.

Kogu lahendus sündis tänu TÜ tehnoloogiainstituudi kokku kutsutud algatusrühmale, mis viis kokku uuenduslikult ja keskkonnasõbralikult mõtleva kinnisvara-arendaja Landscape Investi ja intelligentseid süsteeme arendava eestimaise innovatsiooni-ettevõtte Yoga Intelligence'i. Juhatuse liikme Raivo Raestiku sõnul saab Targas Kodus sama puutetundliku ekraani abil, millel seadistatakse tubade temperatuuri ja kuvatakse vee- ja elektrimõõtjate näite, suhelda ka trepikoja ukse taha jõudnud külalisega ja silma peal hoida mänguväljakul mängivatel lastel.

Näiteid Targa Kodu võimaluste kohta võib Raestik tuua teisigi. "Kevadpäiksest palavaks muutunud toa puhul otsustab Tark Kodu, kas on vajalik käivitada sisemine jahutussüsteem või on hoopis otstarbekam juhtida tuppa jahedat välisõhku. Tühjaks jääva korteri valve alla panemisega lülituvad samaaegselt välja ka liigsed voolutarbijad."

ERI Kinnisvara tegevjuht Mart Saa ütles, et huvi selliste projektide vastu peaks turul olema.

"Kui paar aastat tagasi osteti kõike, mida õnnestus turult kätte saada, siis nüüd ületab pakkumine nõudluse ja klient nõuab oma raha eest lisaks korterile veel ka lisaväärtust," märkis Saa.

Saa sõnul teeb projekti huvitavaks ka võimalus oma koduga interneti teel suhelda ning vajadusel see pikemalt reisilt saabumiseks ette valmistada.

Nõudlust ökonoomsete elamute järele suurendab kindlasti ka 2009. aastal kasutusele võetav Energiamärk, mida hakatakse andma kõikidele ehitistele.

Energiamärgi ja 2002. aastal Euroopa Parlamendi poolt välja antud ehitiste energiatõhususe direktiivi eesmärk on suurendada tarbijate teadlikkust kasvavast energiatarbimisest ning vähendada energiatarbimist Euroopas.

Targale Kodule sarnast lahendust on plaanis kasutada ka tehnoloogiainstituudi kõrvale lähikümnendil rajatavas teaduslinnakus, kuhu kuuluvad ravimiarenduskeskus, uus TÜ keemiahoone ning TÜ molekulaar- ja rakubioloogiainstituudi uus hoone.

Kõigis neis kolmes hoones on vaja eritingimustele vastavaid laboreid ja loengusaale, mille tehnosüsteemid peaks säästlikult ja arukalt toimima. Ka siin on põhimõte sama - muuta ruumis viibivate isikute olemine mugavaks ning samal ajal säästa energiat.

Targa Kodu funktsioonid ja lahendused:

  • kliima juhtimine - sobiv temperatuur optimaalseima energiakuluga
  • sissepääsude juhtimine - turvaline ja mugav pääs majja ja korterisse elektroonilise võtme abil ning täielik ülevaade majja ja territooriumile sisenejatest
  • turvasüsteem - kaasaegsed valve- ja tuleohutusseadmed nii korteris kui ka üldruumides
  • valgustuse juhtimine - mugavad valikud miljöö loomiseks ja/või energia säästmiseks; valgustus võiks olla teine punkt, enne sissepääse
  • videovalvesüsteem - ülevaade majas ja õues toimuvast toast lahkumata
  • näitude kauglugemine - täielik ülevaade kuludest ja automaatne infoedastus
  • teadete edastamine - operatiivne elanike teavitamine ühistus ja majas toimuvast
  • ühisruumide haldus - ühisruumide kütte ja valgustuse säästlik juhtimine (energiasääst tuleks ka välja tuua madalamate kommunaalkulude läbi), juurdepääsude kontroll ja valve
  • täiendavad korterisisesed targad lahendused vastavalt kliendi soovidele (audiosüsteemi juhtimine, kardinate liigutamine jne)