Tallinna Laste Turvakeskus laieneb


Pressiteade 06.07.2007

Esmaspäeval, 9. juulil kell 14.00 saab nurgakivi Tallinna Laste Turvakeskuse juurde- ehitus Nõmme tee 99, kuhu rajatakse 10-kohaline osakond sõltuvusprobleemidega lastele.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on keskuse laiendamine karm paratamatus, sest uuringud näitavad, et vaatamata pingutustele pole õnnestunud vähendada narkootikumide tarbimist noorte hulgas. “Uus osakond on vajalik ning parandab rehabilitatsioonitingimusi,” ütles Martinson.

Turvakeskuse tegevuse laiendamine, mille aluseks on arengukava aastateks 2007-2010, toimub kahes osas: 10-kohaline tüdrukute osakond, millele nurgakivi asetatakse, valmib tänavu 1. novembriks ning 10-kohaline poiste osakond 2008. a sügiseks.

Tallinna Laste Turvakeskuses on praegu 30 kohta sõltuvusprobleemidega lastele vanuses 10-18 aastat. Keskusesse suunab lapse alaealiste komisjon, enamasti on suunajaks linnaosa lastekaitsetöötaja, mõned lapsed tulevad ka Tallinna Lastehaigla võõrutusosakonnast. Võõrutusravi kestis Nõmme teel algul pool aastat, kuid kuna sellest sõltuvusprobleemide lahendamiseks ei piisanud, on võõrutusprotsessi ehk sotsiaalprogrammi pikkuseks viimastel aastatel olnud 10-12 kuud.

Praeguseni on Nõmme tee keskusest saanud abi ca 250 last. Laste Turvakeskuse sõltuvushäiretega laste ja noorte uue osakonna suuruseks on 600 m², lisaks viiele magamistoale tulevad sinna klassiruumid, õpetajate tuba, jõusaal ning erinevad personaliruumid.

Linn on oma eelarvest juurdeehituse rajamiseks eraldanud 9,5 miljonit krooni. Ehitama hakkab OÜ Raketis Grupp. Merike Martinson ütles, et Tallinn ootab riigi toetust Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamiseks, millesse linn on investeerinud juba neli miljonit krooni. “Süvenev uimastitarbimine ning sõltuvushäiretest tingitud psüühikaprobleemide rohkus nõuab sellise keskuse loomist, mis aitaks varakult sõltuvust diagnoosida ja vältida raviallumatuse kujunemist.”