Saaremaa seitsmel vallal puudub üldplaneering


Äripäev 04.07.2007

Kuigi kohalikud omavalitsused pidid valla üldplaneeringu kehtestama 1. juuliks, ei ole seitse Saaremaa valda sellega seni valmis saanud.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialisti Raimond Jõearu sõnul on selle seisuga kehtestatud üldplaneering olemas Kuressaare linnal ja neljal vallal. Neljal omavalitsusel on üldplaneering kehtestatud valla territooriumi osa kohta ning nimetatud dokument puudub seitsmel omavalitsusel, kirjutas Oma Saar.

Kogu territooriumi kohta kehtiv planeering on lisaks Kuressaare linnale olemas Kärla, Leisi, Ruhnu ja Pöide vallal, ranna-alade osaüldplaneering Orissaare, Pihtla, Torgu ja Salme omavalitsusel.

Menetluse lõppjärgus on üldplaneering Kaarmal, Valjalas, Lümandas ja Muhus ning alles käivas menetluses on Kihelkonna, Laimjala ja Mustjala valla üldplaneering.

Riigi tasemel planeerimistegevust korraldava siseministeeriumi planeeringuosakonna juhataja Jüri Lassi sõnul üldplaneeringu mitte esitamisega sanktsioone ei kaasne, kuid ministriga tehtud kokkuleppe kohaselt saadetakse korda rikkunud valdadesse kuri meeldetuletuskiri.

Lass lisas, et suutmatusega üldplaneeringut mitte kehtestada, karistatakse oma valla kogukonda, kuna näidatakse, et valla areng on olnud läbi mõtlemata.