Algab Ekseko kombijaama keskkonnamõjude hindamine


BNS 03.07.2007

Viiratsi vallavalitsus algatas Ekseko biogaasitehase ja koostootmisjaama ehitamise keskkonnamõju hindamise protsessi.

Eesti Energia esindaja ütles BNS-ile, et keskkonnamõjude hinnang peaks läbi saama aasta lõpuks.

Uue koostootmisjaama ehitus algab pärast kõikide vajalike uuringute läbiviimist ja investeerimisotsust orienteeruvalt 2008. aastal, ütles ettevõtte esindaja.

Seakasvataja Ekseko ja Eesti Energia koostöös valmiva soojuse ja elektri koostootmisjaama soojuslikuks võimsuseks on kavandatud 2-2,85 megavatti ja elektriliseks võimsuseks 1,4-2 megavatti.

Märgatav osa soojusest kasutatakse bioreaktori protsessitemperatuuri hoidmiseks ja Ekseko hoonete kütmiseks. Toodetavat elektrit on plaanis müüa taastuvelektrina.

Plaanitav kombijaam töötab metaanil, mille saamiseks kasutatakse Ekseko vedelsõnnikut, Talleggi linnusõnnikut, Rakvere tapamaja jäätmeid ning toidu- ja põllumajandussektori jäätmeid.

Varasema info kohaselt võib jaam maksta üle 100 miljoni krooni.