Soomel on võimalus hinnata Narva elektrijaama keskkonnamõju


BNS 02.07.2007

Eesti andis Soomele võimaluse osaleda AS Narva Elektrijaamade uute energiaplokkide keskkonnamõjude hindamisel, kuna põlevkivitootmise heitgaasid võivad ulatuda ka Soome.

Soome ametivõimudel, tarbijatel ja organisatsioonidel avaneb võimalus esitada oma arvamus selle kohta, kas elektrijaama laiendus võib põhjustada Soomele märkimisväärseid keskkonnakahjusid ja Soome peaks Eesti elektrijaama keskkonnamõjude hindamisel osalema.

Soomlased peavad arvamused Soome keskkonnaministeeriumile esitama hiljemalt 20. juuliks ja Soome keskkonnaministeerium otsustab Narva Elektrijaamade keskkonnamõjude hinnangus osalemise üle augusti alguseks.

Narva Elektrijaama kahe uue 300-megavatise võimsusega põlevkivi energiaploki rajamise investeeringute maht on ligi 800 miljonit eurot.

Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda 2016. aastaks. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012. aastal ainult 60 protsenti praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on 2012. aastaks vajalik vähemalt kahe uue energiaploki ehitus.

Narva Elektrijaamadele kuuluvad Balti ja Eesti Elektrijaam on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, kasutades umbes 11 miljonit tonni põlevkivi aastas.