Keila linn laiendab 29 miljoni krooni eest veetorustikke


BNS 29.06.2007

Keila linna teatel alustatakse esmaspäeval Põhja-Keila veeprojekti ehitustöödega, mille käigus laiendatakse 29 miljoni krooni eest linna vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Omafinantseeringuks planeeritakse teate kohaselt 17 miljonit krooni, millest AS Keila Vesi annab 11 miljonit ja Keila linn kuus miljonit ning riigi abina loodetakse saada kokku 12 miljonit krooni.

Kolmeks etapiks jagatud veeprojekti ehitus -töid hakkab teostama AS ASPI.

Esimese etapi raames ehitatakse välja trassid Pargi, Jaama ja Männiku tänava ning Paldiski maantee vahelisel alal.

Esimese etapi maksumus on 11,6 miljonit krooni, millest AS-i Keila Vesi panus on 6,7 miljonit ja keskkonna investeeringute keskuse (KIK) panus 4,9 miljonit.

Selle etapi käigus rajatakse 1,4 kilomeetrit veetorustikku ja 1,6 kilomeetrit kanalisatsioonitrasse. Uusi joogivee majaühendusi luuakse 60 ja uusi kanalisatsiooni majaühendusi 70. Rajatakse ka neli veemõõdukaevu varjatud lekete jälgimiseks ja lokaliseerimiseks.

Teise ja kolmanda etapi käigus saavad toruühenduse elamud alal, mis jäävad Haapsalu maantee ja Pargi tänava vahele kuni Rõõmu kaubamajani. Nimetatud ala on Keilas viimane tiheasustusega piirkond, kus seni puudub ühine vee-ja kanalisatsioonivõrk.

Teise etapi planeeritud maksumus on 11 miljonit krooni. Selle tarbeks on KIK-i nõukogu eraldanud 5,6 miljonit krooni, puuduoleva raha lisavad Keila linn ja AS Keila Vesi.

Teise etapi raames saavad vee- ja kanalisatsiooniühenduse elamud, mis asuvad Haapsalu maanteel Oksa ja Tamme tänava vahelisel alal, Männiku, Lõuna, Kuuse ja Tamme tänaval ning Vaikse tänava Tamme ja Männiku tänava vahelisel lõigul. Teise etapi ehitusega loodab linn alustada juba augustis - ehitustööd planeeritakse esialgu selle aasta lõppu, teekatete taastamine järgmise aasta kevadeks.

Kokku rajatakse teise etapi käigus 1,2 kilomeetrit veetrasse ja neile 58 majaühendust ning 1,7 kilomeetrit kanalisatsioonitrasse koos 70 majaühendusega. Välja ehitatakse ka üks kanalisatsiooni pumpla.

Kolmanda etapi rahastamise üle otsustab KIK-i nõukogu sügisel.