Tartu saatis ERM-i planeeringu avalikule väljapanekule


BNS 26.06.2007

Tartu linnavalitsus võttis teisipäevasel istungil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eesti Rahva Muuseumi (ERM) ja Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu Tartu linna territooriumi puudutavas osas.

ERM-i hoonete ehituseks mõeldud planeeringu avalik väljapanek toimub 6.-19. juulini, teatas linnavalitsus.

Linnavalitsus kooskõlastas ka Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu Tartu valla territooriumi osas. Linnavalitsuse seisukoha järgi tuleb planeeringus sätestada tingimus, et Raadi mõisa taha kavandatud ärihoonetele ehitusloa andmise eelduseks on Vahi tänava ehitamine kuni Põhja puiestee pikenduseni ning tee ehitamine Vahi tänavast jäähallini ja jäähallist Narva maanteeni.

Arhitektide Dan Dorelli, Lina Ghotmehi ja Tsuyoshi Tane projekt "Memory Field" võitis 2006. aasta jaanuaris ERM-i uue peahoone rahvusvahelise arhitektuurivõistluse.

Sellest saati on koostatud võidutööst lähtuvalt detailplaneeringut kogu Raadi piirkonnale Tartu valla ja Tartu linna koostöös.

Praeguste ehitus -hindade järgi hinnanguliselt 1,1 miljardit krooni maksva muuseumihoone ehitust rahastatakse hasartmängumaksu aktsiisist, riigieelarvest ja Euroopa Liidu tõukefondidest.