Restaureerimistoetuste avaldusi saab esitada kuni 1. septembrini


Pressiteade 26.06.2007

Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistus ootab kuni 1. septembrini avaldusi restaureerimistoetuste taotlemiseks, sellest aastast on toetuste taotlemisel muutunud ka mõned tingimused.

Alates käesolevast aastast ei anta restaureerimistoetust enam katuse- ja fassaaditöödeks ega perioodilisteks hooldustöödeks. Samuti ei ole võimalik toetust taotleda omanikel, kes juba eelnevalt on omavolilise ehitus -tegevusega (plastikvoodri või –akende paigaldamisega) hoone välisilme rikkunud.

Erinevalt eelmistest aastatest, kui toetust võisid taotleda kõikide linna territooriumil asuvate hoonete omanikud, toetatakse 2007. aastast alates vaid miljööala hoonete detailide restaureerimist, kuna nende puhul esitab linn omapoolseid kindlaid restaureerimisnõudeid.

Miljööväärtusega hoonestusalade kaardid on üleval Tartu linna kodulehel aadressil: http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=0&page_id=950

Avaldusi võetakse vastu miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja taastamiseks. Arhitektuurseteks originaaldetailideks on aknad, uksed, nende piirdelauad, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid ja dekoratiivsed piirdeaiad.

Restaureerimistoetust makstakse kuni 50% ulatuses detaili restaureerimistööde kogumaksumusest, maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 50 000 krooni. Tööde teostamise tähtaeg on 1. november 2008.

Avaldusi toetuse taotlemiseks võtab vastu kultuuriväärtuste teenistus aadressil Küüni 5, tuba 320 esmaspäeviti kell 15-18 ja kolmapäeviti kell 8-10.

Avalduse vorm on saadaval Tartu linna kodulehel aadressil http://www.tartu.ee/aeo/ ja kultuuriväärtuste teenistuses.

Lisadokumentidena on restaureerimistööde puhul nõutavad detaili fotod ning kui vana detail kavatsetakse asendada uue koopiaga, siis ka tööjoonised ja kaks hinnapakkumist teostatavate detaili restaureerimistööde kohta.

Lisainfot restaureerimistoetuste kohta saab veebiaadressilt http://www.tartu.ee/aeo/ ja telefonidelt 736 1317 ja 736 1250.