Suurima toruprojekti eelarveks kujunes 362 miljonit


Pressiteade 26.06.2007

27. juunil lõpetab Tartu Veevärk mahukaima ehitustöö, mida tinglikult nimetati "50+50" toruprojektiks. Selle raames renoveeriti või ehitati Tartusse ligi 100 km veetorustikku.

Projekti lõplikuks kogumaksumuseks kujunes 361,7 miljonit krooni. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond tasus 70% projekteerimis- ja ehitus -tööde maksumusest.

"50+50 projekti lõpetamine on punktiks kuus aastat tagasi alustatud tööle. Usun, et linnaelanikud ja Veevärgi töötajad võivad tulemustega rahule jääda. Investeerisime selle tööga kümnetesse järgnevatesse aastatesse. Tänan Veevärgi poolt kõiki kaaslinlasi kannatlikkuse ja mõistliku suhtumise eest," sõnas Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapp.

Projekti raames ehitati 20,6 km veetorustikke ning renoveeriti 36,8 km veetorustikku. Kanalisatsioonitorustikke ehitati 24,8 ja renoveeriti16,4 km. Ühe tulemusena on kinnistuomanike ja AS Tartu Veevärk vahel sõlmitud juba 770 lepingut ühistorustikega liitumiseks.

Ametlikult lõpetatakse projekt tööde käigus välja kaevatud 18-tonnise kivile paigaldatud mälestustahvli avamisega 27. juunil kell 11.30 Tähe tn 118, Tartu Veevärgi peamaja juures.