Viimsi antenniväljaku keskkonnamõjude hindamine jääb ära


BNS 20.06.2007

Viimsi vallavalitsus teatas, et 36 hektari suuruse niinimetatud antenniväljaku kinnisvaraarenduse keskkonnamõju strateegiline hindamine jääb ära.

Viimsi vallavalitsus otsustas ära jätta valda üle tuhande inimese juurde toova kinnisvaraprojekti keskkonnamõjude hindamise, sest olulist keskkonnamõju ei kaasne ning detailplaneering käsitleb piisava põhjalikkusega kõiki keskkonnakaitselisi aspekte, seisab teates.

Viimsi vallas Lubja külas asuv endine nõukogude sõjaväe antenniväljak on avalikkuse tähelepanu varem püüdnud detailplaneeringuga kehtestatud ehitusmahu suurenemisega ning Viimsi omavalitsuse võimukriisi tekitamisega.

Äripäev on selle aasta märtsikuus kirjutanud, et antenniväljaku omanikud said 2006. aasta märtsis uue detailplaneeringu algatamise osas omavalitsuselt eitava vastuse.

Kuid 2006. aasta suvel, kui krundi uue detailplaneeringu algatamist soovis keskerakondlase Ain Seppiku poeg Sulev Seppik, sai 19. juunil tulnud avaldus heakskiidu volikogu poolt erakorralisel istungil jaanilaupäeval.

Seppiku taotlusel muudeti esialgne hajaasutuseks mõeldud maa-ala sihtotstarve väikeelamumaaks, mis lubab 80-90 elamuühiku asemel ehitada 320 elamuühikut.

2006. aasta sügisel müüdi krunt edasi osaühingule Morgan Trade, mille juhatuse liikmed olid tol ajal Sulev Seppik ja Ilmar Tolmats, kirjutas Äripäev.

Praegu on krediidiinfo andmetel Morgan Trade omanikud 51 protsendiga TBB Invest AS ja 49 protsendiga OÜ Hexanor. Hexanori kolm juhatuse liiget on vennad Siim ja Sulev Seppik ning Kristian Kesner.

Teisipäeval ajalehtedes ilmunud Viimsi vallavalitsuse antenniväljaku kinnisvaraprojekti keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise teatest võib lugeda, et K-Projekti välja töötatud planeeringu järgi määratakse ehitus -õigus üksikelamute, kahe korteriga elamute ja kuni viie boksiga ridaelamute ning lasteaia ja ärihoone ehitamiseks.

Kokku peaks 36,02 hektari suurusele maa-alale mahtuma üle 1000 uue viimsilase.

Eelmise aasta lõpus tekitas uute kinnisvaraprojektide lubamine vallas elanike rahuololematuse ning võimukriisi omavalitsuses.

Opositsiooniline Reformierakond andis eelmise aasta lõpus sisse umbusaldusavalduse Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvate vallavanema Urmas Arumäele ja valla preaarhitekti Haldo Oravase tagandamiseks, kuid võttis enne jõule avalduse tagasi.