Eesti Energia seab uute tuulikute liitmiseks lisatingimusi


BNS 15.06.2007

Alates sellest kuust seab Eesti Energia tuulegeneraatoreid võrku ühendada soovivatele ettevõtjatele lepingu sõlmimisel lisatingimuseks, et need peavad tagama kompenseeriva elektritootmisüksuse olemasolu.

Piirang on Eesti Energia juhtide sõnul vajalik selleks, et tagada elektrisüsteemi töökindlus olukorras, kus tuulikute toodang väga lühikese aja jooksul muutub. Kriitiline on just tuulikute toodangu vähenemine lühikese aja jooksul, kuna seda tuleb sama tarbimismahu tagamiseks kompenseerida tuulest mittesõltuvate tootmisvõimsustega.

Eesti Energia kontserni kuuluva Põhivõrgu varahaldusjuht Kalle Kilk selgitas neljapäeval toimunud taastuvenergia foorumil, et tuulikute juhitamatute tootmismuutuste kompenseerimine on võimalik teiste kiiresti käivitatavate ja reguleeritavate elektrijaamade abil.

Juhul, kui kompenseerivad jaamad asuvad väljaspool Eesti piire, tuleb arvestada süsteemidevaheliste ülekandeliinide läbilaskevõimega.

Eesti elektrivõrgu praeguse ülesehituse ja konfiguratsiooni korral on süsteemidevaheliste liinide kaudu väljastpoolt Eestit võimalik teoreertiliselt tasakaalustada tuulikute võimsusi kuni 750 megavati ulatuses, hindab Eesti Energia.

Juhul, kui kompenseerimist vajavaid tootmisvõimsusi on süsteemiga liitunud rohkem kui 750 megavati ulatuses, jääb ülekandeliinide läbilaskevõime tasakaalustamiseks liiga väikeseks ning kompenseerivad tootmisvõimsused peavad paiknema Eestis, selgitas Kilk.

Mai alguse seisuga oli Eesti Energia elektrisüsteemiga ühendatud tuulikuid koguvõimsusega 56 megavatti ning lisaks neile on ettevõte liitumislepinguid sõlminud või liitumispakkumise väljastanud tuueparkidele koguvõimsusega 686 megavatti.

Seega on Eesti Energia poolt piiriks seatav 750 megavati maht peaaegu täidetud.

Samas on kahe suure tuuleenergia projekti arendajad esitanud liitumistaotlused 1910 megavatise koguvõimusega tuuleparkide ühendamiseks. Viimased ühendabki Põhivõrk tingimusel, et nende tuuleparkide omanikele kuulub samas mahus tuulest mittesõltuvaid tootmisüksusi või neil on ette näidata pikaajalised lepingud kompenseerivate tootmisüksuste omanikega.

Kiiresti käivitatavaks ja reguleeritavaks loevad energeetikaspetsialistid eelkõige gaasil töötavaid elektrijaamu.