Müük tagab lagunenud vanalinnahoonete kordategemise


Pressiteade 14.06.2007

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul on linnavalitsus tänulik linnavolikogu liikmele ja vanalinna patrioodile Tiina Mägile, kelle algatusel kaks hinnalist vanalinna hoonet hävimisest pääsevad. "Oleme Tiina Mägi poolt linnavolikogule esitatud otsuse eelnõuga põhimõteliselt nõus, kuid soovitame linnavolikogul otsustada teise kinnistu vastu vahetamise asemel hoopis müügi kasuks, sest müügitehing on vahetusest selgem, läbipaistvam ja tulusam," ütles Võrk.

Võrgu sõnul teeb linnavalitsus ettepaneku aastaid kasutult seisnud ja lagunenud Pikk tn 29/Lai tn 24 ja Pikk tn 33 hooned OÜ-le Konga Invest otsustuskorras müüa, mitte korterelamuks renoveeritava Kopli tn 81 hoone vastu vahetada.

"Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku müüa need vanalinnahooned eksperthinnangut ja ühtlasi nende hoonetega seotud kitsendusi ja lisakulusid arvestades hinnaga 53,5 miljonit krooni," lisas Võrk. "Otsustuskorras müügi otsusega tagame nende väärtuslike hoonete kordategemise ja osaliselt avalikku kasutusse andmise. Müügilepingus seatud lisatingimustega jääb osa ruume avalikku kastusse."

OÜ Konga Invest peab tagama Pikk tn 29 /Lai tn 24 kinnistul paiknevas hoones asuva keldrikorruse, I korruse, diele, sisehoovi ja võlvkäigu avaliku eksponeerimise ning seadma neile Tallinna linna kasuks tähtajatu ja tasuta kasutusõiguse. Ühtlasi tuleb tagada tänavaid ühendav avalik pääs läbi kinnistu hoovi.

OÜ-ga Konga Invest sõlmiti juba 1999. aastal Pikk tn 29/Lai tn 24 ja Pikk tn 33 hoonete kordategemise eesmärgil leping, kuid selle lepingu õiguspärasuse kahtluse alla seadmine on takistanud neil lepingut täitma asuda ja majadel edasi laguneda lasknud.

Otsustuskorras müük lõpetaks Tallinna linna ja OÜ Konga Invest vahel alates 2000. aastast toimunud vaidlused lepingu üle ja päästaks ühtlasi hooned hävingust.