Torukoorik Paroc

Paroc AS

PAROC'i kivivillast tehniliste isoleermaterjalide põhilised kasutusalad on tööstuse tehnoloogiaseadmed ja torustikud, konstruktsioonid, laevad ning hoonesisesed tehnosüsteemid.

paroc1.jpg
paroc2.jpg

PAROC'i kivivillast tehniliste isoleermaterjalide põhilised kasutusalad on tööstuse tehnoloogiaseadmed ja torustikud, konstruktsioonid, laevad ning hoonesisesed tehnosüsteemid.
PAROC'i kvaliteedisüsteem põhineb rahvusvahelisel standardil SFS-ISO 9002.
Kõik PAROC'i tooted on sertifitseeritud.
Tehnilistele kivivilla-isoleermaterjalidele on antud:
1. Keskus EhitusTEST vastavustunnistused nr 97/4; 97/5 ja 98/15
2. Päästeameti vastavussertifikaadid nr 038/00 ja 884/00
3. Tervisekaitseinspektsiooni realiseerimisload nr 2589; 12-5/908; 12/2874; 4.12-5/597 ja 4.12-5/1052.

KIVIVILLAKOORIKUD

TORUKOORIK PAROC Section (E)
Kivivillakoorik sobib isolatsiooniks standardmõõtmetega torudele, ka ventilatsioonikanalitele (tuletõkkeks) ja PVC-st vihmavee- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Paigaldamise lihtsustamiseks on koorikud küljelt lõhestatud.
Tihedus: 100 kg/m3
Pikkus: välisläbimõõduni 427 mm – 1,2m, muud 1,0m
Siseläbimõõt: 12 – 1016 mm
Isolatsiooni paksus: 20 – 160 mm
Tulekindlus/max kasutustemperatuur: mittepõlev/+750 oC

Soojusjuhtivus W/mK erinevatel 10oC 100oC 200oC 300oC 400oC
keskmistel temperatuuridel: 0,034 0,042 0,059 0,083 0,116

TORUKOORIK PAROC Section AluCoat (ACE)
Klaaskiudvõrguga tugevdatud alumiiniumfooliumiga kaetud kivivillakoorik. Sobib standardmõõtmetega torudele, ka ventilatsioonikanalitele ja PVC-st vihmavee- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Paigaldamise lihtsustamiseks on koorikud küljelt lõhestatud.

Tihedus: 100 kg/m3
Pikkus: 1,2 m
Siseläbimõõt: 12 – 89 mm
Isolatsiooni paksus: 20 – 60 mm
Tulekindlus: põhikoorik mittepõlev
kattekihi süttivustundlikkuse/tuleleviku klass V1/I
Max kasutustemperatuur: +250 oC/kattekihil kuni +80 oC

Soojusjuhtivus W/mK erinevatel 10oC 100oC 200oC
keskmistel temperatuuridel: 0,034 0,042 0,059


TORUKOORIK PAROC Section AluCoat T (AE)
Klaaskiudvõrguga tugevdatud alumiiniumfooliumiga kaetud kivivillakoorik. Sobib standardmõõtmetega torudele, ka ventilatsioonikanalitele ja PVC-st vihmavee- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Paigaldamise lihtsustamiseks on koorikud küljelt lõhestatud.
Koorikud (välisläbimõõduni 154 mm, siseläbimõõt 12 – 89 mm) on varustatud paigaldamist hõlbustava kleepribaga.
Tihedus: 100 kg/m3
Pikkus: välisläbimõõduni 427 mm – 1,2 m, muud 1,0 m
Siseläbimõõt: 12 – 324 mm
Isolatsiooni paksus: 20 – 100 mm
Tulekindlus: põhikoorik mittepõlev - kattekihi süttivustundlikkuse/tuleleviku klass V1/I
Max kasutustemperatuur: +250 oC/kattekihil kuni +80 oC

Soojusjuhtivus W/mK erinevatel 10oC 100oC 200oC
keskmistel temperatuuridel: 0,034 0,042 0,059