Tartu maantee äärde kerkib äri- ja elamukvartal


Pressiteade 13.06.2007

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule kehtestamiseks Tartu mnt 50 detailplaneeringu, mis võimaldab rajada 1,9 ha suurusele alale 3-8 korruselise korteritega ärihoone ja kaks 5-13-korruselist äripindadega korterelamut. Planeeringuga reserveeritakse avalikku kasutusse jääv tänavalõik ja kõnniteed.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul jätkab planeering Tartu maantee kui ühe olulisema magistraaltänava linnaruumilist korrastamist. "Tartu maantee, mis linna lennujaamaga ühendades on Tallinna visiitkaardiks, kujutas endast aastaid pigem pealinna tagahoovi. Et maantee rekonstrueerimine on andnud selle arengule uued perspektiivid, tõestab ka kõnesolev planeering," lisas Aas.

Planeeritavale alale parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks korraldti arhitektuurikonkurss, mille võitis OÜ Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal. Võidutööst lähtuvalt on hoonestuse sobivaks kõrguseks määratud 5-8 korrust. Tartu maantee ja Laulupeo tänava ristmikule tuleb kaks kuni 13 korruselist hoonet. Kokku planeeritakse 470 korteri ehitus. Tartu mnt 50 ehitatava hoone kahele esimesele korrusele on kavandatud toitlustusettevõte ning järgmistele büroopinnad ja korterid. Kvartalite keskele kujundatakse turvalised sisehoovid.

Planeeringus on arvestatud Tartu maantee perspektiivse laiendusega. Parkimiskohad kavandatakse valdavalt maa-alusesse parklasse.