Tallinna kavandatakse 60-korruselist kõrghoonet


BNS 12.06.2007

Tallinna linnavalitsus arutab kolmapäeval istungil detailplaneeringu algatamist endisele Balti Manufaktuuri maa-alale Sitsi mäel, kuhu otsuse eelnõu järgi peaks tulema 200 meetri kõrgune 60-korruseline elu- ja ärihoone.

Kopli tänav 35, 35a, 35d ja Sitsi tänav 13a kinnistute alal on lisaks kõrghoone rajamisele plaanis renoveerida olemasolev tehasehoone, rajada kaubanduskeskus, korterelamute kvartal, lasteaed ja park, selgub linnavalitsuse otsuse eelnõust.

Kõrghoone peaks planeeringu kohaselt tulema võimalikult "sale". Selle ehitusalune pind tuleb kuni 1000 ruutmeetrit. Samuti tuleb hoone arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldada rahvusvaheline konkurss.

60-korruseline hoone ei jää vanalinna vaatesektoritesse ega -koridoridesse, kuid mõjutab oluliselt Tallinna siluetti, märgib linnavalitsus.

Kaubanduskeskuse ehitus on kavandatud Kopli tänava poole, kinnistu kagupoolsesse otsa tuleb korterelamute kvartal, mis on jätkuks Sõle tänava äärsetele elamutele. Kinnistu keskele jääb väljak, kus paiknevad muinsuskaitsealune tehasehoone ja kõrghoone.

Muinsuskaitse eritingimuste järgi rekonstrueeritav endine Balti Puuvillavabriku ketrus- ja kudumisvabrik on 250 meetrit pikk ja 20 meetrit kõrge. Tehasehoone esimesele korrusele tulevad teenindus- ja äripinnad ning ülejäänutele korterid.

Tehasehoone ja kõrghoone kõrvale luuakse jalakäijatele mõeldud väljak, kuhu planeeringu eelnõu järgi tulevad suvel tänavakohvikud ja spordiplats ning talvel uisuväljak. Rajatav lasteaed tuleb planeeringu kohaselt kuni kahekorruseline.

10,9 hektari suurusele planeeritavale alale tuleb eskiisi järgi 2846 parkimiskohta, parkimine on hoonete mahus lahendatud enamasti maa-alusel korrusel.

Maharaiutavate puude asemele tuleb istutada 360 puud, millest enamik on kavas istutada planeeritavale alale ja ülejäänud linnavalitsusega kokku lepitud kohta.

Tallinna keskkonnaamet on eskiisi kooskõlastamisel lisanud märkuse, et detailplaneeringu koostamine ei vaja keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS, kellelt selle tellis AS Baltex 2000. Detailplaneeringu algatamist taotles linnalt Inseneribüroo KPME OÜ.