Kilealuskate katusele Eltete

Eltete Eesti OÜ

Eltete-2.jpg
Eltete-17.jpg Eltete-18.jpg Eltete-19.jpg

ELTETE KILEALUSKATETE PAIGALDAMISE JUHEND

Üldist
Katuse aluskatte ülesanne on kaitsta ehitist juhuslikult läbi katuse tunginud niiskuse eest. Lühikese aja võib aluskate toimida kaitsena ilmastikutingimuste mõju eest. Eltete soovitab tööd planeerida nii, et aluskatte paigaldamisele järgneks vahetult põhikatusematerjali paigaldamine. Jättes objekti pikemaks ajaks ainult aluskatte kaitsta, võtab ehitaja vastutuse endale. Kui soojusisolatsioon on paigaldatud, aga katusematerjali paigaldamine lükkub edasi, soovitame objektile varuda koormakatteid paduvihma ja rajutuulte eest kaitseks.

Paigaldusjuhend
Aluskatet võib paigaldada kas paralleelselt katuse harjaga 1) või katuse kalde suunas 2). Sarika sammust, katuse kaldest ja katuse materjalist sõltub, kas valida horisontaalne või vertikaalne paigaldamismoodus. Kui kalle on 1:5 või väikem, Eltete soovitab vertikaalset paigaldust. Horisontaalse paigalduse korral alustatakse räästa poolt (alt).
Enne paigaldamist tuleks aluskate lõigata õige pikkusega paanideks. Aluskate kinnitatakse roostekindlate papinaeltega või spetsiaalsete klambritega (50x50 mm, kui kalle on 1:4 või suurem ja 50x75 mm, kui kalle on väiksem kui 1:4), kasutades 100 mm tsingitud naelu 300 mm vahedega 3).
Iga järgmine aluskatte paan peab katma eelmist vähemalt 150 mm ulatuses. Kui aluskate jääb ajutiseks kaitseks ilmastiku mõjude eest, tuleks üleulatuva riba laiust suurendada maksimaalselt. Samuti soovitame seda teha, kui on tegemist tuulise kohaga, eriti kivikatuse puhul. Aluskate tuleb jätta keskelt rippuma umbes 25 mm, et ta talvel külmaga kokku tõmbudes ei rebeneks ja et sinna sattuda võiv vesi ei puutuks kokku puuliistudega 1).
Räästad tuleb ehitada nii, et aluskate oleks ventileeritav nii alt kui pealt 5)6). Aluskattele sattunud vesi ei tohi pääseda katuse sisse, vaid peab maha jooksma või juhitakse äravoolurenni.
Erilist tähelepanu osutada katust läbivate konstruktsioonielementide tihendamisele. Selleks võib kasutada spetsiaalseid tihendeid 7). Teine soovitatav variant on teha näiteks korstna ümber puust raam 100 mm vahega raami ja korstna vahele (tingimata järgida tuleohutusnõudeid!). Aluskate kinnitatakse raami külge naeltega. Raami ja korstna vahe täidetakse tulekindla mineraalvillaga. Ümmarguse ristlõikega ventilatsioonitorudeläbimineku tihendamiseks võib kasutada plastmasskraed, mida kuumutatakse kuumaõhupuhuriga ja tõmmatakse ventilatsioonitoru peale. Sellise tihendi veekindlaks ühendamiseks aluskattega võiks kasutada abiraami, kuna kleeplint ei ole alati kindel, pealegi ei saa seda kasutada talvel.
Aluskatted Elkatek Extra ja Elkatek Silver Anticon tuleb paigaldada nii, et niiskustimav kiht on allpool!

Ohutus-ja muud nõuanded
Kontrolli aluskatte rulle neid vastu võttes ja enne paigaldustööde algust. Rulle tuleb käsitleda ettevaatlikult, et mitte kriimustada pealmist kihti. Kui nii on juhtunud traspordi või laos seismise ajal, võib aluskate kaotada oma veekindluse või rebeneda töölise raskusest.
Paigaldustööde ajal tuleb katusel liikuda toetudes sarikatele või roovitustele.
Õnnetuste vältimiseks tuleks kasutada turvaköit. Märg või lumine aluskate on ohtlikult libe.
Aluskatet tuleb hoida pimedas laos. Paigaldustöid ei soovitata teha temperatuuril alla -25 C.
Jälgi katuse seisukorda - puhasta katus prahist !

 

 

OÜ ELTETE EESTI
Paavli 2a, 10412 Tallinn
tel. 6500078
fax 6500079
eltete@online.ee
www.eltete.ee