Keskkonnaprojektide konkursi tähtaeg 15. juulil


Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli 2007.

Toetatavad valdkonnad:

  • Keskkonnakorraldus (välisõhukaitse, maapõu, tehnika)
  • Veekaitse (reoveekäitlus, joogiveekäitlus, jääkreostus, mitteehituslikud tööd, veekogude tervendamine ja korrastamine)
  • Jäätmekäitlus (tavajäätmete käitlemine, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilate sulgemine)
  • Looduskaitse (liikide kaitse korraldamine, kaitsealade hooldus, pargid ja üksikobjektid, looduskaitseline infrastruktuur)
  • Metsandus (metsanduse programm, jahinduse programm)
  • Kalandus (kalandusalased teadusuuringud, kalavarude taastootmine, kalandusalased arendusprojektid, kalavarude kaitse ja kontroll)
  • Keskkonnateadlikkus (keskkonnasõbralik käitumine, säästlikud tarbimisharjumused, keskkonnaharidus ja elusloodus õpiprotsessis, jäätmekäitlus, teavitamine, maakondlik alamprogramm)

Toetuse taotlejad saavad olla avalikust, äri- ja mittetulundussektorist.

Omafinantseeringu protsent sõltub taotleja juriidilisest vormist ning taotletavast summast.

Projektiideede sobivust konkursile saab testida aadressil www.projektid.ee/idee (tasuta).

Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/kik.

Info edastas Projektiekspert OÜ, mis on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt.