Isolatsioonmaterjal Eltete

Eltete Eesti OÜ

Eltete-2.jpg
Isolatsioonmaterjalide kasutamine kaldkatuste ja seinte konstruk-tsioonides
Eltete-1.jpg

1.   KATUSTE ALUSKATTED

Kondentsniiskust imavad:

 • Elkatek Silver Anticon
 • Elkatek Extra

Superdifusioon (hingavad):

 • Tyvek Soft, Solido, Supro
 • Elkatek 95 SD

Veeauru mitteläbilaskvad:

 • Elkatek 150 (S)
 • Elkatek Silver Perforated

2.   VENTILEERITAV ÕHUTUSVAHE 50mm

3.   TUULETÕKKEMATERJALID

 • Tyvek Soft
 • Elwitek 85
 • Bitukrep 125
 • Bitupap 125

4.   SOOJUSISOLATSIOON
5.   AURUTÕKKEMATERJALID

 • Pe-pap 125
 • Alupap 125
 • Elkatek 150 (S)
 • Elt-Kraft VCL

6.   FOOLIUMKLEEPLINT
7.   Kipsplaat vms.
8.   Ventilatsiooniavad katuse harjal
9.   Ventilatsiooniavad katuse räästas
10. Ventileeritav õhutusvahe 25-50 mm

 

Eltete-3.jpg

NIISKUSTÕKE

 • soojustuseta kaldkatused (joon. a) võib kasutada Elkatek 150 (S), Elkatek Silver Perforated
 • soojustusega kaldkatused (joon. b) on soovitatav kasutada superdifusioonkilesid Tyvek Soft, Tyvek Solid, Tyvek Supro, Elkatek 95 SD või kondentsniiskust imavat aluskatet Elkatek Silver Anticon või Elkatek Extra.
Eltete-4.jpg

TUULETÕKE

 • Elwitek 85
 • Bitukrep 125
 • Bitupap 125
 • Tyvek Soft, Tyvek Solid

AURUTÕKE

 • Elkatek 150 (S)
 • Pe-Pap 125
 • Alupap 125
 • Elt-Kraft VCL
Eltete-5.jpg

Isolatsioonmaterjalide kasutamine seinte konstruk-tsioonides

TUULETÕKE

 • Elwitek 85
 • Tyvek Soft, Housewrap
 • Bitukrep 125
 • Bitupap 125

AURUTÕKE

 • Pe-Pap 125
 • Alupap 125
 • Elkatek 150 (S)

 

 

OÜ ELTETE EESTI
Paavli 2a, 10412 Tallinn
tel. 6500078
fax 6500079
eltete@online.ee
www.eltete.ee