Elamutesse sobivad parema läbivusega vaskjuhtmed

Äripäev

Äripäev 11.04.2007
Eneken Laasme
aripaev@aripaev.ee

Peenem vaskjuhe talub paksemast, kuid odavamast alumiiniumjuhtmest suuremat voolutugevust ja kõrgemat pinget.

"EL-i ohutuseeskirjad lubavad kasutada kuni 16 mm2 ristlõikega juhtmetes vaid vasktraati," selgitab Draka Keila Cables müügijuht Priit Issakov. Suuremate ristlõigete puhul alumiinium- või vasktraati vastavalt vajadusele ja eelistusele.

Esvika Elekter volitatud elektriinsener Paul Einaste hoiatab kasutamast sisetööde kaablit pinnases või päikesekiirgusele kättesaadavas kohas. Tema sõnul on elektripaigaldise aluseks projekt, mis aitab spetsialistil valida õiget juhtmestikku õigesse kohta sobival moel. Samuti on projekt aluseks vask- või alumiiniumjuhtme valikul.

"Ostja peaks jälgima, kas müüdavad kaablid vastavad ka kohalikele standarditele ning paigaldamis- ja ekspluatatsiooni tingimustele," kutsub Issakov tähelepanelikkusele kaabli ostmisel.

Ehitus Service elektrimaterjalide tootejuht Tauno Põld soovitab ostjal jälgida, et talle ei müüdaks kolmetraadilise 2,5 mm2 juhtme pähe kolmetraadilist 1,0 mm2 juhet. Liigõhuke juhe on tuleohtlik.

Einaste juhib tähelepanu sellele, et elektritöid peavad tegema ikkagi elekriala asjatundjad. Lihtinimesed reeglina ju eksivad elektritöödel nii paigaldamistingimuste kui juhtmete ristlõike osas.

Issakovi tuleks murenenud ning kahjustatud isolatsiooniga kaablid välja vahetada. Kuna nii vask kui alumiinium on taaskasutatavad, pole vanade kaablite äraviskamine otstarbekas. Kui Issakov soovitab vanad kaablid viia metallikogumispunkti, siis Põld leiab, et neid võiks kasutada hoopis pesunöörina. Pääseb ju viimasel juhul vanade kaablite tüütust koorimisest. Einaste peab vase ja alumiiniumi materjalina taasringlusse lähetamist otstarbekaks.

Kommentaar

Vaiko Püttsepp
ASi AXB direktor

Tänapäeval võib siseruumides kasutada vaid viiesoonelist vaskjuhet. Sama ristlõikega vaskjuhtme läbilaskevõime on alumiiniumjuhtme omast suurem.

Alumiiniumjuhe on eelkõige tööstus- ja tänavavalgustusjuhe. See on vaskjuhtmest jämedam, paindumatum, kuid sama ristlõike juures odavam. Kunagi ei tohi vask- ja alumiiniumjuhet kokku ühendada, kuna tekkiv ja üleminekutakistus põhjustab süttimise!

Vaid erijuhtumil võib elukutseline elektrik ühendada vask- ja alumiiniumjuhtmed omavahel erilise tinatatud üleminekuklambriga.

Hind

  • Vaskjuhtmed traadi ristlõikega kuni 1,5-16 mm2 - 10-165 kr/m
  • Alumiiniumjuhtmed traadi ristlõikega 16-240 mm2 - 25-337 kr/m

Allikas: Äripäev