Algas Linnahalli ala hoonestuskonkurss


Pressiteade 28.02.2007

Tallinna linnavalitsus seab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Linnahallile ja seda ümbritsevatele kinnistutele hoonestusõiguse. Hoonestusõigus seatakse Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20E, Mere pst 20d, Logi tn 7 ja Logi tn 9 kinnistule linnavolikogu 21. detsembri 2006. aasta otsusest lähtuvalt. Kinnistute kogupindala on ligi 8,4 ha. Neist suurimal, Mere pst 20 kinnistul asub Linnahall, teised kinnistud on hoonestamata.

Enampakkumisel on hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks 60 363 666 krooni. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 15. maiks. Enampakkumist korraldab Tallinna Maa-amet. Enampakkumise tingimused ilmusid ametliku teadaandena ajalehe Postimees tänases numbris.

"Soovime leida Linnahallile arendaja, kes renoveeriks kompleksi moodsaks rahvusvahelisel tasemel konverentsi- ja kontserdikeskuseks," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kohustub hoonestaja Linnahalli ja sellega külgnevate kinnistute alale detailplaneeringu koostama ning uushoonestuse ideelahenduse saamiseks ja Linnahalli rekonstrueerimiseks arhitektuurikonkursi korraldama.

Tallinna linnavalitsus on kinnitanud Linnahalli konverentsikeskuseks rekonstrueerimise ruumiprogrammi, arhitektuursed nõuded ning üldised kasutustingimused.

Linnahalli kui silmapaistva arhitektuurimälestise renoveerimiseks seatud muinsuskaitse eritingimused kindlustavad nii hoone välisilme kui ka sisemuses kõige väärtusliku säilimise.