Fassaadikivid Columbia-Kivi

Columbia-Kivi toodab erinevate mõõtmetega sileda ja murtud pinnaga fassaadikive. Värvivalikus on 12 põhitooni. Murtud kive toodetakse kahes pikkuses (190 ja 390 mm) ning kahes laiuses (63 ja 95 mm). Samuti on võimalik saada vastavaid nurgakive. Murtud kive saab kasutada fassaadide, soklite ja aiapostide ladumiseks ning siseviimistluses. Soliidkive ja täisplokke toodetakse nii sileda kui murtud pinnaga, viimaseid on võimalik saada ka soonilise pinnaviimistlusega. 90 mmlaiused täisplokid sobivad näiteks vaheseinte, vundamendisoklite ja välisfassaadide ladumiseks. Fassaadikivide olulisemad füüsikalised ja mehaanilised näitajad on toodud tabelis.

columbia_fassad1.gif
columbia_fassaadikivid.jpg
columbia_fassaad2.gif

Toodete kvaliteet

Lubatud mõõtmishälbed plokkidel ja fassaadikividel

  • laius ± 2 mm (murtud plokkidel ± 35 mm ja murtud kividel ± 15 mm)
  • kõrgus ± 2 mm
  • pikkus ± 3 mm  (murtud nurgaplokkidel ±35 mm ja murtud nurgakividel ±15 mm)

Sillutuskividel

  • laius ja pikkus ± 2 mm
  • kõrgus ± 3 mm
  • äärekividel kõik mõõtmed ± 3 mm.


Toodete pinnad peavad olema tasased (välja arvatud murtud pinnad), ilma pragudeta ja suuremate defektideta. Lubatakse tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikku tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikkuseid pragusid.

Turustamine

Tooted pakitakse 1 x 1,2 m suurustele puitalustele, kinnitatakse polüpropüleenlindiga ja kiletatakse. Kaubaalused on varustatud siltidega tootja kontaktandmete, kauba koguse ja partii kohta. Aluste pealelaadimise ja vajadusel ka transpordi korraldab AS Columbia-Kivi.

Tootjapoolne vastutus

AS Columbia-Kivi tagab toodete kvaliteedi säilimise kavandatud eluea lõpuni, kui neid kasutatakse kooskõlas kehtivate ehitusnormide, tootja kasutusjuhendite ja heade ehitustavadega. AS Columbia-Kivi ei vastuta erinevate partiide võimalike värvierinevuste eest.