Tallinn asub ringtee rajamist ette valmistama


Pressiteade 27.02.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb nõustuda linnavolikogu otsuse eelnõuga, mis teeb linnavalitsusele ülesandeks asuda liiklusvoogude kesklinnast mööda suunamiseks väikest ringteed rajama.

Ühtlasi teeb linnavalitsus Kommunaalametile ülesandeks töötada hiljemalt 25. aprilliks koostöös linnaplaneerimisameti, transpordiameti, keskkonnaameti ja linna maa-ametiga välja Tallinna väikese ringtee rajamise kava.

Väike ringtee on plaanis rajada Peterburi teelt Smuuli tee pikendusest kuni Tartu maantee Peetri ristmikuni ja sealt edasi Viljandi ja Pärnu maanteeni. Ringtee rajamiseks tuleb ehitades Tallinna lennujaama lennuraja alla tunnel.

Ringtee ehituseks vajalike maa-alade reserveerimiseks ja ettevõtmise rahastamiseks tuleb linnavalitsusel alustada läbirääkimisi Rae ja Saku valla ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Ringtee rajamise kava peab linnavalitsus linnavolikogule esitama hiljemalt 1. maiks.

Väikese ringtee rajamise kava on toetanud ka Harju Maavalitsus. Ühtlasi toetab Harju Maavalitsus ringtee uue trassi ettenägemist koostatavas Rae valla üldplaneeringus ning ka teistes teedevõrgu arengut käsitlevates planeeringutes.

Väikese ringtee rajamist tuleb alustada seoses valglinnastumisega kaasneva liiklusintensiivsuse kasvuga Tallinnas ja lähiümbruses. Autode arvu kiire kasv ning suure hulga inimeste elama asumine Tallinna naaberomavalitsustesse on liiklusintensiivsust Tallinnasse suubuvatel magistraalteedel oluliselt tõstnud. Eriti pingeliseks on muutunud olukord Tartu maantee piirkonnas. Samas on sellesse piirkonda planeeritud teedevõrk oma läbilaskevõime ammendanud ning üha kasvavate liiklusummikute vältimiseks on vaja uusi lahendusi.