Tallinn saab uue kalmistu


Pressiteade 27.02.2007

Tallinn kavatseb osaleda koostööprojektis, mille eesmärgiks on rajada Saku valla territooriumile uus kalmistu, kergliiklustee ja kaasaegsetele nõuetele vastav sõjaväelinnak.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kiita heaks vastavasisulise Tallinna linna, Keskkonnaministeeriumi, Saku Vallavalitsuse ja Kaitseministeeriumi vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe projekti. Ühtlasi annab linnavalitsus abilinnapea Olga Sõtnikule volituse heade kavatsuste kokkulepe Tallinna linna nimel allkirjastada.

"Tallinnas tegutsevad kalmistud on nüüdseks praktiliselt täis maetud, kuid Tallinna linna piires uue kalmistu rajamiseks sobiv maa puudub," ütles Sõtnik. "Tallinna kalmistutele matavad oma lahkunuid aga ka need Tallinna ümbritsevad vallad ja linnad, kellel oma kalmistu puudub."