WeeRec paigutab jäätmekäitlusse veel 65 miljonit


Pressiteade 27.02.2007

ASi WeeRec tehase teine etapp sai Harjumaa Keskkonnateenistuselt rohelise tule. WeeRec paigutab jäätmekäitlusse veel 65 miljonit.

Harjumaa Keskkonnateenistus teatas ASi WeeRec Kiiusse rajatava elektri- ja elektroonikaromude käitlustehase teise etapi keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmisest. 65 miljonit maksma mineva tehase ehitusega tehakse algust käesoleva aasta sügisel. Kogu investeering elektroonika jäätmekäitlusse on 90 miljonit krooni.

Urmas Maivel, ASi WeeRec juhatuse liige, ütleb, et OÜ Hendrikson ja Ko poolt teostatud keskkonnamõjude hindamine, mis kinnitas Euroopas juba kasutatava tehnoloogia sobivuse Kiiule Kuusalu valda, annab rohelise tule tehase teise etapi ehitusele. Uus tehas hakkab valdavalt külmkappe käitlema. "Kasutatav tehase sisseseade vastab parimale võimalikule, Saksast pärit tehnoloogiale, mis välistab osoonikihti kahjustavate gaaside lekke," märgib Maivel. Käitlustehas tagab keskkonna seisundi säilimise ning Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele vastava käitluse. "Tehase teise etapi rajamisega saame Eestis kohapeal käidelda varasemalt Soome käitlusele viidud külmkapid," lisab Urmas Maivel.

Kavandatavas elektroonikaromude käitluskeskuses hakatakse aastas töötlema kokku kuni 10 000 tonni elektronikaromusid- külmkappe, televiisoreid-kuvareid ja muud olmeelektroonikat. Krundile rajatakse uued ehitised - tootmishoone külmkappide käitluseks pindalaga 2000 m2 ja külmladu pindalaga 2000m2.

AS WeeRec on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuniaktsiooni Liidu ning Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige. Kiiu tehase esimene, selle aasta jaanuris tegevust alustanud etapp, kus käideldakse arvutimonitore ja televiisori kineskoope ja muud kontoritehnikat, annab täna tööd 12 inimesele.