Põhja-Tallinn saab moodsa spordikompleksi


Pressiteade 27.02.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu Sõle 40 detailplaneeringu, mis võimaldab rekonstrueerida olemasoleva koolihoone ja staadioni ning rajada mitmeotstarbelise spordikompleksi.

Abilinnapea KalevKallo sõnul on spordikompleksi plaanitud kolm korvpalliväljakut, 25 meetri pikkune ujula ja lastebassein ning saalid judo, maadluse ja aeroobika harrastamiseks.

Olemaolev staadion renoveeritakse kunstkattega täismõõtmetes kergejõustikuarreeniks, kuhu tuleb ka murukattega jalgpalliväljak. Spordihoone staadionipoolsele küljele püstitakse 400 kohaga tribüün.

Sõle tn 40, 42, 42a kruntide ja lähiala detailplaneering võetakse vastu osaliselt, kuna planeeringualasse jääva reformimata riigimaa omaniku Keskkonnaministeeriumi volitatud esindaja Maa-Amet ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja teiste ametkondade poolt heaks kiidetud Sõle tn 40, 42, 42a kruntide ja lähiala detailplaneeringut, vaatamata linna poolsetele korduvatele taotlustele, kooskõlastanud, nõudes riigimaale põhjendamatult suurt, linnaehituslikult vastuvõetamatut ehitusõigust. "Arvestades planeeringuga kavandatava objekti tähtsust Põhja-Tallinna elanikele, läheme detailplaneeringu osalisele vastuvõtmisele," selgitas abilinnapae Kallo.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning selle koostas OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo. Peale vastuvõtmist peavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Põhja-Tallinna Valitsus korraldama detailplaneeringu avaliku väljapaneku.