Narva jaamad kavandavad kahe uue energiaploki ehitust


BNS 27.02.2007

Vaivara valla algatatud keskkonnamõjude hindamise teate kohaselt rajab AS Narva Elektrijaamad Eesti elektrijaama juurde kaks uut 300-megavatise võimsusega energiaplokki.

Eesti Energia pressiesindaja ütles BNS-ile, et keskkonnamõjude hindamine kestab selle aasta septembrini.

Tänavu teises kvartalis alustavad jaamad konkurssi ehitaja leidmiseks ja uued plokid peaksid valmis saama 2012. aastaks. Lõpliku investeerimisotsuse langetab ettevõte pärast hanke läbiviimist.

Lisaks energiaplokkidele plaanib Narva Elektrijaamad rajada ka korstna, vagunikalluti laadimissõlme, kütusegalerii, kütuse laadimissõlme, kütusepurustite hoone, kaks tahkesoojuskandja seadet, neli tõmbetoru, kütusehoidla, alajaama laienduse, valmistoodangu lao laienduse, raudtee laadimissõlme laienduse ja jahutusvee pumbajaama.

Narva Elektrijaamade renoveerimistööde aluseks on 2005. aastal Enprima Oy koostatud ja mullu täiendatud eeluuring.

Narva Elektrijaamades on seni uuendatud kaks energiaplokki, mis vastavad nüüd täielikult suurte põletusseadmete direktiivi nõuetele. Projekt läks maksma ligikaudu neli miljardit krooni.

Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda 2016. aastaks. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012. aastal ainult 60 protsenti praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on 2012. aastaks vajalik vähemalt kaks uut energiaplokki.

Narva Elektrijaamadele kuuluvad Balti ja Eesti Elektrijaam on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, kasutades umbes 11 miljonit tonni põlevkivi aastas.