Grove Invest nõuab kohtus Eesti Ehituselt 200 miljonit


BNS 27.02.2007

Tallinnas Lutheri elamukvartalit rajav OÜ Grove Invest pöördub kohtusse, et nõuda Eesti Ehituselt väidetavalt teostamata tööde eest 197,9 miljonit krooni.

23. veebruaril esitas Grove Invest Eesti Ehitusele nõude tagastada hiljemalt 26. veebruariks Grove Investi poolt 2005. aasta septembris töövõtulepingu alusel tasutud summa, mis oli suures osas ettemaks.

Grove Invest teatas, et nimetatud nõue on esitatud täies mahus seetõttu, et Eesti Ehitus ei ole Lutheri kvartalis ühtegi akteeritud tööd teostanud, mistõttu puudub võimalus reaalset tööde mahu hinnata.

Grove Investi hinnangul jääb Eesti Ehituse reaalne tööde maht suurusjärku 50 miljonit krooni, reaalse ja tõendatud töö on firma nõus Eesti Ehitusele hüvitama.

AS Eesti Ehitus teatas eelmisel nädalal, et ütleb üles 2005. aastal Lutheri elamukvartali ehitustöödeks sõlmitud töövõtulepingu kinnisvaraarendajaga OÜ Grove Invest.

Eesti Ehituse väitel on arendaja pika aja jooksul lepingut rikkunud ning jätnud täitmata paljud omapoolsed ehitustegevuse kvaliteetseks ja tähtaegseks jätkamiseks vajalikud kohustused.

"Grove Investi poolne kestev kohustuste rikkumine on pea algusest peale takistanud Eesti Ehitusel lepingu täitmist," ütles AS-i Eesti Ehitus juhatuse esimees Jaano Vink.

Grove Investi kinnitusel oli aga Eesti Ehituse avaldus töövõtulepingu ülesütlemise kohta tühine.

Grove Investi kinnitusel ei suutnud AS Eesti Ehitus oma kohustusi töövõtulepingu alusel nõuetekohaselt täita ja esitatud ülesütlemise avaldus rajaneb otsitud põhjustel.

Eesti Ehitus ja Grove Invest sõlmisid töövõtulepingu Tallinnas Vana-Lõuna tänaval niinimetatud Lutheri elamukvartali renoveerimiseks korterelamuteks ja parkimismajaks 2005. aasta septembris.

Eesti Ehituse lepingujärgseks kohustuseks oli korraldada Lutheri elamukvartali ehitustööd. Elamukvartali arenduse, projekteerimise ja müügi eest vastutab OÜ Grove Invest.