Omanik ehitas Metropoli hotellile ebaseadusliku lisakorruse


BNS 27.02.2007

Kuigi Tallinna linnaplaneerimise amet ei ole Metropoli hotelli katuserajatise ümberehitamise luba väljastanud, on kinnisvaraärimees Toonart Rääsk talle kuuluvale majutusasutusele ühe korruse lisanud, kirjutab Postimees.

Metropoli hotelli endise kolmnurkse katuserajatise loata ehitamine lisakorruseks toob Rääskile lähipäevil linnaplaneerimise ametilt ettekirjutuse. Katuse ümberehituse taotluse esitas ärimees eelmise aasta mais, kuid linn pole seda siiani rahuldanud.

Tallinna peaarhitekt Igor Volkov ütles, et on igal juhul ümberehituse vastu, seetõttu ei ole ta ka vastavat projekti kooskõlastanud.

Linna ehitusjärelevalve teenistuse direktori Rain Seieri sõnul põhjendas Rääsk hotelli katusel oleva nn valgustušahti ümberehitamist tervisekaitse ja tuletõrje nõudmistega.

Jõudmata aga ehitusloa saamist ära oodata, asus Rääsk tegutsema. Seieri väitel esitas ehitusjärelevalve suve lõpus ärimehele tööde lõpetamiseks suulise ettekirjutuse ning seejärel olevatki ehitamine katkenud. Kuid tõenäoliselt oli selleks ajaks enamik töid juba tehtud.

"Piltlikult öeldes tõstis Rääsk katusel asunud kolmnurkse rajatise tiivad üles ning nii tekkiski ristkülik ehk uus korrus," selgitas Seier. "Hoone lubatud 26-meetrist kõrgust ei ole tõenäoliselt ületatud."

Seier lisas, et tegelikult oli Rääskil eesmärk ehitada lisakorrus välja terve maja ulatuses, kuid pärast ettekirjutust piirdus ärimees siiski väiksema mahuga. Seetõttu ei ole uut korrust hotelli lähedalt vaadates näha, küll aga kaugemalt.

Rääski ennast ei õnnestunud Postimehel selgituste küsimiseks mitme päeva jooksul tabada. Samas pole hotelli Metropol juhtum Postimehe andmetel Rääski puhul esimene ega ainus.

1990. aastate lõpus ehitas Rääsk ebaseaduslikult Mere puiesteele kaheksakorruselise hotelli Metropol ning hakkas sinna turiste majutama ja restorani pidama, kuigi tal puudus selleks luba. Praegu on hoone seaduslik.

1996. aastal püstitas Rääsk viiekorruselise elu- ja büroohoone aadressil Tartu mnt 65/Hermanni 2. Tuletõrje ning mitu teist ametkonda ei andnud majale kooskõlastust, sest hoone oli nende hinnangul elamiskõlbmatu. Seda ei teadnud aga inimesed, kellele Rääsk müüs sinna 600.000-800.000 krooni maksnud kortereid. Kuigi maja oli ametlikult vastu võtmata, said seal imeväel tegevusloa kauplused ja restoran.

2003. aastal hakkas Rääsk Kadriorus Köleri tänavas ehitama kuuekorruselist betoonist majamürakat, kuigi linn oli väljastanud seal asunud ühekorruselise puithoone uuendamise loa. Riigikohtu otsusega peab Rääsk nüüd maja valminud karkassi lammutama.

Ehitusjärelevalve võib hoone omanikult ettekirjutuse täitmata jätmise korral sisse nõuda sunniraha kuni 10.000 krooni. Kui omanik ettekirjutusi jätkuvalt eirab, on trahvi võimalik määrata korduvalt.

Seieri väitel ei hakka linn esialgu Rääskilt siiski sunniraha nõudma. Kui aga ärimees ei suvatse talle esitatud ettekirjutust täita ning projekti uuesti esitada, järgneb kindlasti ka rahaline nõue.