Sundüürnikele korterite ehitamiseks lisamiljon


Äripäev 27.02.2007

Kuressaare linnavalitsus kavandab täna heaks kiita firma Fibera Grupp OÜ pakkumise sundüürnikele korterite ehitamiseks ning teha seoses sellega volikogule ettepaneku täiendavate rahaliste kohustuste võtmiseks miljoni krooni ulatuses.

“Teeme volikogule selle ettepaneku seoses ehitushindade tõusuga ning kuna linnal pole praegu täies mahus projekti teokstegemiseks vajalikku raha, loodamegi kavale volikogu heakskiitu,” selgitas Kuressaare abilinnapea arengu ja majanduse alal Kalle Koov Meie Maale. Tema sõnul näeb linnavalitsus võimalust sundüürnikele miljon lisakrooni leida 2007. aasta lisaeelarvest, mille tegemine seoses üksikisiku tulumaksu prognoositust pisut parema laekumisega tänavu kindlasti kõne alla tuleb.

Linnavalitsus tunnistab täna ilmselt parimaks Fibera Grupp OÜ pakkumise, mis teeb sundüürnikele ehitatavate korterite ruutmeetri hinnaks 12 500 krooni pluss käibemaks. Kokku on kavas Aia tänav 49 asuvasse endisesse sõjaväe staabihoonesse rajada 7 korterit, mille kogumaksumus on Fibera Grupp OÜ pakkumise järgi 4,2 miljonit krooni.

Sundüürnikele korterite rajamist toetab krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutus Kredex, kes otsustas möödunud aasta juunis eraldada Kuressaarele 1,6 miljonit krooni sundüürnike eluasemeprobleemi lahendamiseks. Linn kavandas lisada omalt poolt sama suure summa ehk kokku oleks korterite ehitamiseks saadud 3,2 miljonit krooni.