Linn kujundab Skoone bastionist atraktiivse puhkeala


Pressiteade 23.02.2007

Järjekordsel Skoone bastioni tulevikku käsitleval laiapõhjalisel arutelul tõdeti ühiselt, et südalinnas asuv territoorium tuleb võimalikult kiiresti linlastele ja turistidele avada, pakkudes seal eelkõige kultuurilist meelelahutust.

Tallinna linnapea Jüri Ratase sõnul tehakse ajaloolise bastioni korrastamisel kõik toimingud rangelt muinsuskaitsjate nõudmisi arvestades. "Selle suve keskpaigaks on kavas likvideerida ohtlikud varemed ning piirata bastioni ala piirdeaiaga, milleks on linn eraldanud 1,5 miljonit krooni," märkis Ratas. "Projekteerimisel seab linn nõudeks, et säiliksid olemasolevad ajaloolised trepid, teed ja bastionikäigud. Peale esmaseid korrastustöid saame alustada vabaõhu kultuuriüritusteks vajaliku ja bastioni miljöösse sobiva kerglava projekteerimisega."

Linna eesmärk on muuta ka bastioniga piirnev jalgpallistaadion aastaringselt kasutatavaks. Seal saaks läbi viia näiteks kesklinna koolide kehalise kasvatuse tunde, talvel võiks seal olla uisuväljak. Kodulinna Maja eestvedaja Tiina Mägi nentis, et esmalt tuleb teed ja trepid korrastada ning korralik keskkonda sobiv piirdeaed ümber ehitada. Samuti staadion aktiivselt linnarahvale kasutatavaks teha.

Samas soovitas Mägi, et bastioniga piirnevad miljööväärtuslikud ehitised tuleb alles jätta.
Tallinn alustas eelmise aasta lõpus Skoone bastioni ala heakorratöödega, et tulevikus ala avada nii pealinlastele kui turistidele.

Linnapea märkis, et peab õigeks Tallinna rohealasid kaitsta, korda teha ja neid laiendada. "Skoone bastioni rohe- ja puhkeala väljaehitamine on üks samm selles reas ja lisaks kaitseme me sellega ka oma unikaalset UNESCO pärandis olevat vanalinna," ütles Ratas.

Nõupidamisel osalesid Tallinna Linnavalitsuse liikmed, linna ametite esindajad, projekteerijad, jpt.

Skoone bastioni ebaseaduslik valdaja andis möödunud aasta oktoobris kinnistu ja sellel asuvad rajatised linnale üle. Sellele eelnes aastatepikkune kohtuvaidlus kinnistu hõivamise seaduslikkuse üle.