Rakvere volikogu kaotas kogemata tänava ära


BNS 23.02.2007

Rakvere linnavolikogu suutis detailplaneeringute kehtestamise käigus kaotada ära Lennuvälja tänava, mida samas reaalselt niikuinii ei eksisteeri.

Üllatav tõsiasi, et Rakvere linnavolikogu on detailplaneeringute kehtestamise käigus suutnud ära kaotada Lennuvälja tänava, selgus kolmapäevasel linnavolikogu istungil, kirjutas maakonnaleht Virumaa Teataja.

Probleem tuli esile tegelikult juba mullu oktoobris, mil volikogu seadis servituudi kahe kinnistuomaniku kasuks, kelle ainus juurdepääs oma krundile oli Lennuvälja tänava kaudu. Seekordsel istungil oli päevakorras veel nelja servituudi seadmine.

Volikogu otsustas pärast vaidlusi servituute mitte seada ja teha linnavalitsusele ülesandeks tänav uue detailplaneeringuga taastada.

Volikogu liige Üllar Vaserik ütles küll, et kõigepealt tasuks hoolega kaaluda, kas linnal poleks majanduslikult kasulik jätta servituutide seadmisega tänava eest hoolitsemise kohustus eraomanikele.

Linnavolikogu enamus oli siiski seda meelt, et kinnistutele juurdepääsu tagamine ning teede ja tänavate eest hoolitsemine kuulub omavalitsuse ülesannete hulka.

Rakvere volikogu esimehe Mihkel Juhkami sõnul ei ole Lennuvälja tänavat reaalselt olemas, pigem on tegemist juurdepääsuteega, mis kulgeb endise KIT-i territooriumi ja koerte varjupaiga vahelt.

"Piirkonda on mitu korda ümber planeeritud ja sellest ongi jamad ilmselt alguse saanud," märkis Juhkami.

Lennuvälja tänav tekkis, kui volikogu otsusega 2001. aastal KIT-i territoorium kinnistuteks jagati. "Sõjaväeosa maaala planeerides jäi tänav ilmselt kahe silma vahele," tähendas volikogu esimees ja viitas ka väga kehvale kaardimaterjalile, mis linn Lennuki tänava piirkonna kohta riigilt sai.

Tulevikus on linnal plaanis sinna tänav rajada, kuid praegu jääb Lennuvälja tänav samasuguseks pinnasekattega juurdepääsuteeks, nagu see oli juba aastate eest.