Saarlased ootavad riigilt raha lennuvälja laiendamiseks


BNS 23.02.2007

Saare maavanem Toomas Kasemaa saatis majandusiministeeriumisse kirja, milles palub leida vahendeid Kuressaare lennuvälja täies mahus väljaehitamiseks ja kõrgemasse klassi viimiseks.

Maavanem taotleb oma kirjas lennuraja pikendamist 2000 meetrini ja laiendamist 45 meetrini, et muuta Kuressaare kolmanda klassi tsiviillennuväli neljanda ehk kõrgema klassi lennuväljaks, kirjutas maakonnaleht Oma Saar.

Eesmärgiks on luua Kuressaare Lennujaamale võimalus võtta regulaarliinina vastu kuni 150-kohalisi reisilennukeid, mis võimaldab suurendada regulaarliinide stabiilsust, tuua juurde uusi rahvusvahelisi sihtkohti ja lihtsustada kultuuri- ja spordiüritustega seotud transpordivõimalusi tšarterreiside näol.

Lennuvälja arendamisest on väga huvitatud ka maakonna ettevõtjad eesotsas spaaturismi arendajatega, kelle initsiatiivil sai alguse ka suvine lennuühendus Stockholmiga.

AS-i Kuressaare Lennujaam juhatuse esimees Mati Tang on öelnud, et raja suurendamine 2000 meetri pikkuseks ja 45 meetri laiuseks nõuaks täiendavalt umbes 50 miljonit krooni.

Sel aastal on Kuressaare lennujaama omanik AS Tallinna Lennujaam näinud ette raha Kuressaare lennuvälja pikendamiseks 1500 meetrilt 1800 meetrini, kusjuures raja laiuseks jääb endiselt 30 meetrit.

Kuressaare lennujaama eesmärk on tagada lennuühendus saarte ja mandriga nii regulaarlendude, eralendude kui ka sanitaarlendude osas, samuti olla tugibaasiks võimalike merepäästetööde puhul.