Eesti Ehitus võib alustada Soome lahes liivauuringuid


BNS 22.02.2007

Eesti Ehitusele kuuluva OÜ EE Ressursid taotlusele liivauuringute teostamiseks Soome lahes ei tulnud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet ning seega võib firma alustada vastavate uuringutega.

Taotletav uuringuruum asub Eesti territoriaalmeres Saka-Ontika pankrannast 13 kilomeetrit põhjapool, Eesti-Vene kontrolljoone vahetus läheduses. Uuritava ala pindala on 1596 hektarit.

Uuringute käigus on firmal plaanis puurida kuni 20 puurauku sügavusega kuni viis meetrit.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep on varem BNS-ile öelnud, et juhul, kui EE Ressursid uuringuks tegevusloa saab ja töö tulemusena liiva leitakse, siis võib eeldada, et taotletakse geoloogilise uuringu luba kõige perspektiivsemale alale.

Uuringu tulemuste alusel võib ettevõte asuda taotlema luba liiva kaevandamiseks.

EE Ressursside poolt taotletud üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusele liiva otsinguteks võis ettepanekuid ja vastuväiteid esitada alates 25. jaanuarist kuni 22. veebruarini.