Piirivalvekolledž saab oma võimla


Pressiteade 22.02.2007

Homme, 23. veebruaril asetavad siseminister Kalle Laanet, piirivalve peadirektor kolonel Roland Peets, Sisekaitseakadeemia rektor Priit Männik, Piirivalvekolledži deirektor kolonel Uno Kaskpeit ja ehitusettevõtte AS Facio juhatuse liige Riho Kalve nurgakivi Muraste Piirivalvekolledži võimlale.

Uus kolledži võimla läheb maksma ligi 64 miljonit krooni ning valmib selle aasta augusti lõpuks. Projekti rahastati Schengen Facility rahadest. Võimla juurde ehitatakse ka veel õppedepoo, kus tulevased piirivalvurid saavad harjutada transpordivahendite kontrollimist ning viia läbi teisi õppusi nendega.

Seni piirivalvekadettidel oma võimla puudub ning treeninguid viidi läbi Piirivalvekolledži keldrisaalis ning hoovis. Uus võimla aitab kooli kasvandikel tunduvalt kaasaegsemates ja paremates tingimustes oma vormi täiendada.

Pärast nurgakivi seadmist avavad siseminister, piirivalve juhid ja ehitusettevõtte Remet AS-i juhatuse liige Tõnu Altnurme Septembris valminud ühiselamuhoone, mida kasutavad kõik piirivalvuri elukutse omandajad. Hoone õnnistab ühtlasi sisse piirivalve kaplan kapten Kaido Petermann.

Pärast ühiselamu avamist annab kolonel Roland Peets Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Sisekaitseakadeemia pidulikul aktusel üle ka piirivalvestipendiumi parimale esimese kursuse piirivalvekadetile.