Eesti Ehitus ütleb üles koostöö Lutheri elamukvartali arendajaga


Pressiteade 22.02.2007

22. veebruar 2007, Tallinn - AS Eesti Ehitus ütleb üles 2005. aastal Lutheri elamukvartali ehitustöödeks sõlmitud töövõtulepingu kinnisvaraarendajaga OÜ Grove Invest, kuna arendaja on pika aja jooksul lepingut rikkunud ning jätnud täitmata paljud omapoolsed ehitustegevuse kvaliteetseks ja tähtaegseks jätkamiseks vajalikud kohustused.

Ehitajale on esitamata oluline osa projektdokumentatsioonist, samuti puudub elamukvartalil osaliselt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolne luba ehitustöödeks. Lepingujärgselt pidi arendaja esitama kogu dokumentatsiooni 2005. aasta viimastel kuudel.

"Grove Investi poolne kestev kohustuste rikkumine on pea algusest peale takistanud Eesti Ehitusel lepingu täitmist. Oleme otsinud probleemidele lahendusi ning püüdnud leida erinevaid variante halvima ärahoidmiseks, kuid tänaseks on selge, et kõik reaalselt võimalikud lahendused on kas lastud liiva joosta või pole leidnud tellija heakskiitu. Seetõttu on ehitaja funktsiooni täitmine edasises teadmatuses muutunud meile võimatuks," ütles AS-i Eesti Ehitus juhatuse esimees Jaano Vink ja lisas, et üksnes ehitustööde teostajana projektis osalenud Eesti Ehitus sõltus suures osas arendajapoolsetest juhtimisotsustest.

Vinki sõnul ootas Eesti Ehitus arendajalt vajalikus mahus ja koosseisus dokumente tulutult rohkem kui aasta jooksul. "Otsisime omalt poolt aktiivselt lahendusi eilseni. Lootsime, et saame Grove Investiga siiski edasise töökorralduse osas kokkuleppele ja jõuame töö tellijale üle anda mõistlike tähtaegadega, mis oleksid meie hinnangul vastanud ka tulevaste korteriomanike ootustele. Kahjuks ei jõudnud viimase hetkeni kestnud läbirääkimised arendajaga tulemusteni."

"Arvame tänaseni, et ehitustööd Lutheri elamukvartalis oleks arendajal võimalik siiski küllalt valutult lõpule viia ning lõpp-kliendile tekkida võiv kahju minimiseerida. Kuid seda vaid juhul, kui on valminud kogu vajalik projektdokumentatsioon ning kui on hangitud kõik tööde teostamiseks vajalikud load," ütles Vink.

Vinki sõnul loodab ta siiski, et arendaja suudab muuta oma senist praktikat ning leida tekkinud olukorrale kiire lahenduse. Ta vabandab kõigi lõpp-tellijate ees, kelle korteri valmimine võib venida põhjustel, mis ei sõltu Eesti Ehitusest.

Rahaliselt on Eesti Ehituse poolt seni projekti käigus tehtud kulutused kaetud Grove Investi poolsete maksetega. Seoses lepingu ülesütlemisega viib Eesti Ehitus läbi kõigi seni teostatud tööde põhjaliku inventuuri ning maksab pärast kulude selgumist OÜ-le Grove Invest tagasi ka lepingu käigus enammakstud summad.

AS Eesti Ehitus ja OÜ Grove Invest sõlmisid töövõtulepingu nn Lutheri elamukvartali renoveerimiseks korterelamuteks ja parkimismajaks aadressil Vana-Lõuna 39 ja Vana-Lõuna 39A Tallinnas 20.09.2005. aastal.

Eesti Ehituse lepingujärgseks kohustuseks oli korraldada Lutheri elamukvartali ehitustööd. Elamukvartali arenduse, projekteerimise ja müügi eest vastutab OÜ Grove Invest.

Lutheri elamukvartali taustainfo:
Lutheri elamukvartali arenduse, ehituse jm tegevustega seotud osapooled:

  • OÜ Grove Invest - elamukvartali arendus, projekteerimine ja korterite müük
  • AS Eesti Ehitus - ehitustööde peatöövõtja, haldab alltöövõtjaid

Faktid:

  • OÜ Grove Invest ja AS Eesti Ehitus sõlmisid Lutheri elamukvartali ehitamiseks töövõtulepingu 20. septembril 2005. a.
  • Lepingujärgselt peavad Lutheri kvartali 3 kortermaja ja 1 parkimishoone olema üle antud märtsi lõpus 2007. aastal.
  • Seisuga 31. jaanuar 2007 oli elamukvartali ehitustööde valmidusaste 34,4%.
  • OÜ Grove Invest ei ole tänaseni esitanud AS-le Eesti Ehitus ehitustöödeks vajalikus mahus ehitusprojekti, mille lepingujärgne esitamise tähtaeg oli 2005. aasta sügis.
  • OÜ Grove Invest ei ole täitnud lepingujärgset kohustust hankida ehitustöödeks kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sh Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt), tänase seisuga on need hangitud vaid osaliselt.
  • 22. veebruaril 2007 esitas AS Eesti Ehitus OÜ-le Grove Invest avalduse töövõtulepingu ülesütlemiseks.
  • Seoses töövõtulepingu ülesütlemisega viiakse objektil läbi teostatud tööde ja kaasnevate kulude täpne inventuur, kõik enammakstud summad tagastatakse seejärel OÜ-le Grove Invest.

Küsimustele vastab Eesti Ehituse juhatuse esimees Jaano Vink täna kell 14.30 ettevõtte kontoris (Akadeemia tee 15b, II korrus) toimuval pressibriifingul.

Palun oma osalemisest teada anda telefonil 627 2023 või e-mailil Airi.Vaarmets@nordecon.ee