TÜ Narva kolledž jääb ilma ligi 38 miljonist kroonist


BNS 22.02.2007

Tartu ülikooli Narva kolledž jäi ilma Euroopa regionaalarengu fondi (ERF) 37,9 miljonist kroonist, mis oli mõeldud uue hoone rajamiseks, kuna kolledž ei saanud tähtajaks ehitusluba.

Valitsuse 2004. aastal kinnitatud investeeringute kava nägi ette 38,4 miljoni krooni eraldamise ERF-i vahenditest Tartu ülikooli Narva kolledži uuele hoonele.

TÜ Narva kolledž kasutas uue hoone ehitusprojekti koostamiseks ja ettevalmistamistöödeks ära 410.000 krooni. Ülejäänud raha kättesaamiseks seadis haridus- ja teadusminister tingimuse, et hiljemalt selle aasta 1. jaanuariks tuleb esitada kehtiv ehitusluba.

Tartu ülikooli Narva kolledž ehitusluba selleks ajaks ei saanud ja projekti edasine elluviimine peatati. Sellega vabaneva 37.990.000 krooni saab suunata teiste kutse- ja kõrghariduse objektide täiendavaks rahastamiseks.

Valitsus muutis neljapäeval haridusinvesteeringuteks ette nähtud toetuse kasutamise kava, lisades sinna 37,9 miljonit krooni vabanenud raha.