Tartu linn plaanib arvestada Mody ärimaja rajamiskavaga


BNS 21.02.2007

Tartu linn on alustanud Kalda tee äritsooni planeeringu muutmist, pärast seda kui halduskohus tühistas linna keeldumise lasta ärimehel Naresh Modyl ehitada Anne turu kõrvale viiekorruseline äri- ja kortermaja.

Linna varasema seisukoha järgi sobis Modyle kuuluvale Kalda tee 35 krundile kuni kolmekorruseline ärihoone, kuid halduskohtu otsuse järgi oli linna planeeringu algatamisest keeldumine tehtud analüüsita, kas just kolm korrust on krundile sobivaim.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles kolmapäeval BNS-ile, et linnavalitsus ei plaani kuu aja eest tehtud kohtu otsust edasi kaevata.

Möldri sõnul on Kalda tee 35 planeering üldplaneeringuga vastuolus ja selle krundi osas linn erandeid ei tee. "Aga me vaatame piirkonna planeerimispõhimõtted ümber ja siis on võimalik tema soove rohkem arvestada," lisas Mölder.

Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul hakkas linn koostama planeeringu lähtetingimusi Kalda tee äritsoonile, mis ulatub Eedeni kaubanduskeskusest Anne kaubanduskeskuseni.

"Kutsume kõik krundiomanikud kokku ja eks siis näeb, kuidas edasi läheb. Lähtepunktide kohaselt on Mody krundile praeguse seisuga ette nähtud neli korrust," ütles Ranniku BNS-ile.

Ranniku ei osanud öelnud, kaua Kalda tee äritsooni planeeringu menetlemine aega võtab, kuid kinnitas, et pärast planeeringu avaliku väljapaneku lõppu tuleb arhitektuurivõistlus.

Mody on varem öelnud, et tal kindel kavatsus palju aastaid tühjalt seisnud krunt täis ehitada.