Õismäele tuleb tervisekeskus


Pressiteade 21.02.2007

Tallinna Linnavalitsuses toimus abilinnapea Merike Martinsoni juhtimisel koosolek, kus arutati Haabersti tervisekeskuse rajamist.

Esialgse kava kohaselt tuleb Ehitajate tee 141 ja 143 kinnistule kuni 5- korruseline hoone, kus hakkaksid tervisekeskuse kõrval tegutsema ka konverentsikeskus, Haabersti Vaba Aja Keskus ning asuksid Haabersti linnaosavalitsuse administratiivruumid. Tervisekeskusesse koonduksid 20 perearsti tööruumid, samas tegutseksid ka Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarstid ning teostataks taastusravi. "Selline loodav keskus, kuhu on koondatud võimalikult palju erinevaid arstiabiteenuseid, on väga patsiendisõbralik," ütles Martinson. "Et samas majas tegutseb ka sotsiaalhoolekande osakond, hõlbustab asjaajamist ja on inimestele mugav ," tutvustas abilinnapea.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldab detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamist, kaasates maa-ameti, sotsiaal- ja tervishoiuameti, Haabersti Linnaosa Valitsuse, Haabersti piirkonna perearstikeskused ja Lääne-Tallinna Keskhaigla. Eesmärk on detailplaneering tänavu kehtestada, 2008.aastal seada Ehitajate tee 141 kinnistu hoonestusõigus ja tagada 2009. suveks multifunktsionaalse hoone valmimine.

2.märtsil toimub kõigi osapoolte järgmine koosolek, kus Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti perearstikeskused ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esitavad omapoolsed ruumiprogrammid ning funktsionaalsed kavad ja skeemid.