Haaberstisse Kadaka teele võib kerkida mitmeid ärihooneid


BNS 20.02.2007

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval algatada Haaberstis Kadaka teel ja Ehitajate teel asuva nelja kinnistu planeeringu, mis näeb ette mitme äri- ja tootmishoone rajamist.

Haabersti linnaosas asuvate Kadaka tee 46c, 48c ja Ehitajate tee 114f ja 114g kinnistute planeeringu koostamise eesmärgiks on 5,7 hektari suuruse maa-ala kruntideks jaotamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete rajamiseks.

Detailplaneeringu eskiisiga on kinnistutele moodustatud kuus ärimaa sihtotstarbega krunti, kaks sotsiaalmaa krunti ja transpordimaa krundid juurdepääsude ja Kõrgepinge tänava jaoks. Sotsiaalmaa krunt on mõeldud rohekoridori kulgemisele ning määratakse avalikuks kasutuseks.

Ärimaa kruntidele planeeritavad hooned võivad olla maapinnast 15 meetri kõrgused ning kuni 4-korruselised. Ühele krundile on ette nähtud kahe hoone ehitamine ning teistele kruntidele võib ehitada ühe hoone. Kavandatavad hooned kannavad äri- või äri- ja tootmisfunktsiooni.

Detailplaneeringu algatamist taotles BREIC Holding OÜ.