Alexela Terminal plaanib mahutipargi laiendamist


BNS 19.02.2007

Paldiski linnavalitsus on algatanud detailplaneeringu koostamise linna servas tegutseva AS-i Alexela Terminal mahutipargi laiendamiseks.

Linnavalitsuse teate kohaselt on kavas terminali laiendada uute mahutite ehitamisega 98.000 kuupmeetri ulatuses.

Planeeringus määrab linn terminali laienduse ehitusõigused, hoonestusalad, keskkonnatingimused, liikluskorralduse ja juurdepääsud ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad. Planeeritava ala suurus on umbes 2,9 hektarit.

Samas teatas Paldiski linnavolikogu, et ei algatanud terminali laiendamisega seoses keskkonnamõjude hindamist. Otsus tugineb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele.

Alexela Terminali juhtidelt BNS-il mahutipargi laiendamise kohta esmaspäeval infot saada ei õnnestunud.

Praegu on Alexela Terminali heledate naftasaaduste mahutipargi suurus ligikaudu 225.000 kuupmeetrit ja naftakeemia toodete mahutipargi suurus üle 31.000 kuupmeetri, selgub firma kodulehelt.

Alexela Terminali juhid on varem rääkinud, et terminali laiendamine sõltub sellest, kas ja kuidas jätkub kütuste ja muude ohtlikke veoste vedu Paldiskisse.

Praegu läbivad Paldiskisse suunduvad veod Tallinna linna. Majandusministeeriumi juhtimisel on käimas ettevalmistused Tallinna raudteeümbersõidu ehituseks või vedude olemasoleva marsruudi ohutumaks muutmiseks.

Alexela Terminal vahendab kütuseid Paldiski lõunasadama kaudu. Eelmisel aasta kasvas sadamat läbinud kütuste kogus 50 protsenti kolme miljoni tonnini.